www.sp.nl/ewoutirrgang

Homepage SPSlash Ewout Irrgang

Zoeken in /ewoutirrgang

Op Twitter
sp.nl/Ewout Irrgang

Ewout Irrgang

Ewout Irrgang

“Daarom ben ik links: ik ben voor kleine inkomensverschillen, tegen armoede, en goede publieke voorzieningen. Ik ben lid geworden van de SP omdat de SP een actieve, betrokken partij is. Omdat het zonder twijfel de beste linkse partij is.”


Moed College
Studio SP
top