www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

Diensten niet gebaat bij jungle

Ondanks enkele zwaarbevochten verbeteringen wijs ik de dienstenrichtlijn in zijn huidige vorm nog steeds af. Omdat bescherming van kwaliteit van de dienstverlening én bescherming van het beetje sociale Europa dat we nog kennen hierin niet gegarandeerd worden, integendeel. De intentie van de Bolkestein-richtlijn is het creëren van een dienstenjungle. De sterkste daarin zijn noch de consumenten, noch de werknemers.


door Kartika Liotard, lid van het Europees Parlement voor de SP

Tineke van den Klinkberg slaat in haar atikel van afgelopen maandag in Optiek dan ook de spijker op zijn kop. Wat er ook voor positiefs uit de dienstenrichtlijn te peuren valt, zonder een verveelvuldiging van de controle op naleving ervan is het voor alle partijen een doodgeboren kindje. En dat valt te vrezen.

Geen enkel Europees land heeft het de afgelopen 9 jaar zelfs maar voor elkaar gekregen om de zogeheten detacheringsrichtlijn op naleving te toetsen. Deze richtlijn was er - anders dan de dienstenrichtlijn - speciaal op gericht om uitbuiting van illegale buitenlandse arbeiders tegen te gaan en een halt toe te roepen aan de daardoor ontstane neerwaartse loonspiraal. Bouwvakkers zouden in het gastland onder dezelfde voorwaarden als autochtone arbeiders moeten werken. Maar met de richtlijn wordt veelvuldig de hand gelicht. Zelfs bij ontdekking staan inspectiediensten vaak met lege handen, omdat de koppelbazen al gevlogen zijn.

Met de dienstenrichtlijn is het nog veel erger gesteld. Die is helemaal niet bedoeld om 'eerlijke concurrentie' tussen arbeidskrachten te organiseren, laat staan uitbuiting te voorkomen. Bij uitstek is het de bedoeling van deze richtlijn dat diensten goedkoper worden door juist wél op arbeidsvoorwaarden en arbeidskosten te concurreren.

Bovendien werden de compromissen - zoals het uitsluiten van de gezondheidszorg en het prevaleren van nationaal arbeidsrecht - vooral afgedwongen door niet-aflatende acties van vakbondsleden en Europese burgers in een strijd die de SP al die tijd meer dan actief heeft ondersteund. Voor de bescherming van werknemers hebben de Nederlandse vakbonden en sociaal-democraten niet veel meer meegekregen dan die falende detacheringsrichtlijn.

Dit artikel werd gepubliceerd in het Financieele Dagblad op 19 juli 2006

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

Er is een fout opgetreden
www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top