www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

De Jong: Europees kooprecht betekent aanslag op ons consumentenrecht

26-02-2014 Het Europees Parlement stemt vandaag over de voorstellen voor een Europees kooprecht. Deze wetgeving moet gaan gelden voor Europese aankopen over de grens. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is hier fel op tegen. De Jong: ‘Samen met andere Europarlementariërs heb ik een voorstel ingediend om deze nieuwe wetgeving integraal te verwerpen. Enkele jaren geleden heeft het Europarlement op voorstel van de SP lidstaten juist de mogelijkheid geboden om meer rechten aan consumenten te geven dan voorzien was in de consumentenrichtlijn. Dat wordt nu voor een belangrijk deel teruggedraaid. Via dit nieuwe voorstel kunnen bedrijven kiezen welke regels bij aankopen over de grens van toepassing zijn. Daarmee kunnen belangrijke consumentenrechten alsnog buiten spel gezet worden, omdat in zo´n geval de Nederlandse consument zich niet langer kan beroepen op het eigen nationale consumentenrecht. Dat moeten we beslist niet willen en ik hoop dan ook van harte dat het Europees Parlement mijn verwerpingsvoorstel steunt.’

> Lees verder…

De Jong: Liberalisatie postsector in Europa één grote mislukking

28-01-2014 Vandaag presenteert de Europese vakorganisatie UNI Post & Logistics in het Europees Parlement haar rapport over de situatie in de postsector. Enkele Europarlementariërs, waaronder SP’er Dennis de Jong, zullen het rapport tijdens een speciale bijeenkomst in het EP in ontvangst nemen. De Jong: ‘De onderzoekers hebben geconstateerd dat in 15 jaar tijd het aantal banen in de postsector in de EU met 30% is afgenomen en dat de lonen met 40% zijn gedaald. De kwaliteit van de dienstverlening is enorm achteruit gegaan. De vakbeweging constateert terecht dat de liberalisering van de postsector een grote mislukking is geworden.’

> Lees verder…

De Jong: Europese aanbestedingen worden socialer en MKB-vriendelijker

15-01-2014 SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tevreden over de aangepaste Europese aanbestedingsrichtlijn die vandaag door het Europees Parlement zal worden aangenomen. De Jong was als een van de zes onderhandelaars nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. De Jong: ‘Ik heb er hard aan getrokken om de Europese regels voor aanbestedingen aan te passen, dat is gelukt. De nieuwe regels bieden meer mogelijkheden om sociaal en duurzaam aan te besteden en bovendien wordt het nu veel gemakkelijker voor het MKB om aan aanbestedingsprocedures mee te doen en zo opdrachten binnen te halen.’

> Lees verder…

Dennis de Jong op manifestatie voor eerlijke handel Dennis de Jong op manifestatie voor eerlijke handel

De Jong eist einde aan de achterkamertjespolitiek rondom het vrijhandelsverdrag EU-VS

27-11-2013 SP-Europarlementariër Dennis de Jong roept vandaag op tot een hoorzitting in het Europees Parlement over het voorgenomen EU vrijhandelsverdrag met de VS. Voor deze hoorzitting moeten uitdrukkelijk ook nationale parlementariërs worden uitgenodigd die vergelijkbare hoorzittingen willen organiseren in de lidstaten. De Jong doet zijn oproep tijdens een protestmars van activisten uit heel Europa die onder de naam Alternative Trade Mandate twee dagen in Brussel zijn. De Jong: ‘Geen burger in Europa heeft door hoe verstrekkend de consequenties van het beoogde akkoord met de VS zijn. Mensen worden bewust onwetend gehouden. Dit is volstrekt ondemocratisch. Tijdens speciale hoorzittingen moeten we de Europese Commissie en de Raad van Ministers zwaar onder druk zetten om in ieder geval de hoofdlijnen van het onderhandelingsmandaat openbaar te maken.’

> Lees verder…

Europese groeistrategie schaadt Nederlandse economie en samenleving

13-11-2013 Met haar vandaag gepresenteerde groeistrategie gaat de Europese Commissie verder met het afbreken van sociale rechten, de verzorgingsstaat en het schaden van de Europese economie. Een keuze voor investeren in de economie, werkgelegenheid en innovatie wordt niet gemaakt. Dat stelt SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het ergste van de crisis is niet voorbij zoals de Europese Commissie beweert. De werkloosheid is enorm, schulden en armoede bij huishoudens nemen toe en de middenstand krijgt klap na klap. Dat de rijkere lidstaten volgens de Commissie nu meer moeten doen om de binnenlandse vraag te stimuleren is terecht. Daarvoor moet je echter ook overheden meer ruimte geven om te investeren en af te zien van lastenverzwaringen. Dan herstel je het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Deze boodschap is dan ook volstrekt ongeloofwaardig.’

> Lees verder…

MKB Nederland: SP is écht MKB-minded

11-11-2013 De voorzitter van MKB Nederland, Michaël van Straalen, heeft zich maandag op de MKB-dag enthousiast uitgelaten over samenwerking tussen de werkgeversvereniging en de SP. 'De SP is de enige partij die écht MKB-minded is.' Hij riep politici en ondernemers op om 'naast elkaar te gaan staan en de problemen en uitdagingen aan te pakken.'

> Lees verder…

Dennis de Jong op de eerste MKB-dag Dennis de Jong tijdens de eerste MKB-dag

SP-voorstellen voor behoud kleine winkels gesteund door Europees Parlement

05-11-2013 Vandaag nam de Interne Marktcommissie van het Europees Parlement het rapport aan van SP-Europarlementariër Dennis de Jong over de detailhandel. Het rapport zal op 10 december door de plenaire worden aangenomen, maar wijzigingen zijn niet meer te verwachten. De Jong; 'Het is erg belangrijk dat het winkelaanbod divers blijft: niet alleen ketens, maar ook zelfstandige winkels zijn van belang voor de consument. In mijn rapport leg ik vast dat Brussel niet mag ingrijpen als gemeentes via brancheringsbeleid kleine winkels een eerlijke kans willen geven. Ook mogen zij winkels helpen via lagere lasten of huursubsidies. Een levendige winkelstraat zonder leegstand is voor een stad of dorp enorm belangrijk, niet alleen economisch maar ook voor de sociale functie van een centrum.'

> Lees verder…

EP steunt SP in strijd tegen acquisitiefraude

26-09-2013 Vanmorgen heeft de Interne Markt commissie van het Europees Parlement unaniem ingestemd met het rapport van SP-Europarlementariër Dennis de Jong, waarmee het de strijd aanbindt tegen acquisitiefraude. De Jong: "Deze week nog kregen duizenden ondernemers een nepfactuur voor de registratie van hun patenten, voor maar liefst 960 euro. Dankzij initiatieven als het fraudemeldpunt zien veel ondernemers dat de factuur nep is, maar vaak gaat het mis. Met dit rapport doen we in Europa goede zaken om een eind te maken aan deze zwaar misleidende praktijken, bijvoorbeeld door in elk land zo´n meldpunt op te richten."

> Lees verder…

Praktijken tijdens prijzenoorlog dwingen EU tot regulering

25-09-2013 Vanmorgen heeft het Europees Parlement het rapport behandeld van SP-Europarlementariër Dennis de Jong over de detailhandel in Europa. Daarbij kwam ook de kwestie aan de orde van de prijzenoorlog in Nederland en de druk die bijvoorbeeld supermarktketen PLUS op hun leveranciers zet om bij te dragen aan de kosten van de prijzenoorlog. De Jong: “In mijn rapport roep ik de Europese Commissie op om voorlopig geen wetgeving te introduceren over de verhoudingen tussen supermarkten, leveranciers en producenten in de voedselketen. In plaats daarvan moet het vrijwillig initiatief dat de sector kort geleden is gestart een eerlijke kans krijgen. Naar mijn mening schendt PLUS deze code, en komt het nu aan op goede handhaving. Als het vrijwillig initiatief daar zelf niet in slaagt, is er nu genoeg steun in het parlement om de handhaving alsnog wettelijk te regelen. Ik zal de ontwikkelingen dan ook scherp blijven volgen en niet aarzelen om alsnog wetgeving voor te stellen als blijkt dat PLUS niet binnen een week wordt aangepakt."

> Lees verder…

De Jong wil meer aandacht EU voor belangen kleine winkel

05-09-2013 Veel kleine en zelfstandige winkels hebben het moeilijk. Naast de crisis zorgen de opkomst van het online shoppen en de bouw van megawinkelcentra ervoor dat veel kleine winkels in de problemen komen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: "Het is belachelijk dat juist in deze tijd vaak politieke keuzes worden gemaakt die veel van deze winkels de das om doen. Denk aan de BTW verhoging in Nederland van vorig jaar, maar ook aan de nog steeds voortgaande bouw van weidewinkels en shopping malls. Ook in Brussel is er bar weinig aandacht voor de belangen van de kleine winkel. Met mijn rapport hoop ik dit te veranderen."

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top