www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep

De Jong steunt manifest Amnesty International voor menswaardig asielbeleid

24-03-2014 Op 20 maart organiseerde Amnesty International het ´SOS Europe Beach Protest´. Met deze actie eist Amnesty een menswaardige behandeling van asielzoekers. SP-Europarlementariër Dennis de Jong was aanwezig en ondertekende het manifest. De Jong: `Al jaren probeer ik in het Europees Parlement een discussie op gang te brengen over hervorming van het Europese asielbeleid. Het huidige beleid leidt tot mensonterende situaties, met name in landen met lange buitengrenzen, omdat zij de meeste asielverzoeken moeten behandelen. Daarom pleiten we als SP voor Europese asielcentra die een nette behandeling van het asielverzoek moeten garanderen’.

> Lees verder…

Arjan Plaisier, scriba van de PKN Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk Nederland

Protestantse Kerk Nederland tegen strafbaarstelling illegaliteit

20-03-2014 Tijdens een door de SP-eurofractie op 18 maart georganiseerde bijeenkomst over bekeerlingen in de asielprocedure, nam Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, nadrukkelijk stelling tegen strafbaarstelling van illegaliteit: ´Illegalen hebben recht op een menswaardige behandeling, inclusief voedsel, kleding en onderdak. Strafbaarstelling lost niets op en verergert de situatie alleen maar. De PKN organiseert exodushuizen waarin afgewezen asielzoekers op humane wijze worden voorbereid op hun terugkeer. Dat is een veel humanere oplossing voor deze mensen.´

> Lees verder…

Europees Parlement pleit terecht voor aanpassing Europees Aanhoudingsbevel

27-02-2014 De SP heeft al jaren kritiek op de manier waarop het Europees Aanhoudingsbevel (EAB) door de lidstaten wordt toegepast. Via het EAB kunnen Nederlanders die door andere lidstaten wegens een strafrechtelijk delict worden gezocht, zonder toetsing vooraf aan die lidstaten worden overgedragen. SP-Europarlementariër De Jong: ‘Het Europees Parlement erkent nu ook dat de rechten van verdachten niet goed worden gewaarborgd en dat te gemakkelijk mensen aan andere lidstaten worden overgedragen voor relatief kleine vergrijpen. Nu zijn de Commissie en de Raad van Ministers aan zet: ik wil nog voor de Europese verkiezingen horen welke vervolgstappen gezet gaan worden.’

> Lees verder…

Europarlement wil spionnenkastje vanaf 2015 in de auto

26-02-2014 Het Europees parlement wil vanaf volgend jaar het zogenaamde eCall-systeem in de hele EU invoeren. Via dit systeem wordt automatisch 112 gebeld bij een auto-ongeluk. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Dit is natuurlijk een mooi idee, maar tijdens hoorzittingen bleek dat de 112-systemen in lang niet alle lidstaten al toegerust zijn op een dergelijk systeem. We scheppen dus valse verwachtingen. Daarnaast is de privacy onvoldoende geregeld: je kunt het systeem zelf namelijk niet uitschakelen. Dit heeft een vieze bijsmaak, vooral omdat hier de lobby van met name de Duitse auto-industrie en grote verzekeringsmaatschappijen zelf aan het werk is.’

> Lees verder…

Dennis de Jong spreekt op bijeenkomst godsdienstvrijheid Dennis de Jong spreekt op de bijeenkomst over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Veel steun voor eerste jaarrapport van de EP-werkgroep vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

13-02-2014 De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging staat wereldwijd onder druk, maar het EP, de VS-Commission on International Religious Freedom (USCIRF) en de VN gaan nauwer samenwerken om het tij te keren. Dat was de boodschap vandaag in het Europees Parlement bij de presentatie van het eerste jaarverslag van de werkgroep vrijheid van godsdienst en levensovertuiging die door SP-Europarlementariër Dennis de Jong en CU-Europarlementariër Peter van Dalen wordt voorgezeten. De Jong: ‘Zowel de VN-Rapporteur Bielefeldt, als de Vice-Voorzitter van de USCIRF, Dr. Katrina Swett zagen het rapport als een goede basis voor intensievere samenwerking met de EP-werkgroep. Onder de meer dan 200 deelnemers van vele religieuze en niet-religieuze organisaties bestond eveneens veel steun voor de aanbevelingen uit het rapport. Bijzonder indrukwekkend was de bijdrage van een delegatie van religieuze leiders uit Irak die soms met gevaar voor eigen leven de interreligieuze dialoog, vooral onder jongeren, bevorderen. Dit soort initiatieven moet door de EU en de lidstaten, waar mogelijk, ondersteund worden.’

> Lees verder…

De Jong eist actie van EU tegen nieuwe Roemeense wetgeving over corruptie

17-12-2013 Afgelopen week stemde het Roemeense Parlement in met een wetsvoorstel om politici en advocaten uit te sluiten van vervolging wegens corruptie. Hoewel de Roemeense President Basescu het wetsvoorstel heeft verworpen, heeft niet hij, maar het parlement zelf het laatste woord. De SP eist dan ook actie van zowel de Europese Commissie als van de Europese Raad. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Gisteren antwoordde Vice-President Reding nog ontwijkend op mijn mondelinge vragen. Zij verwees naar de periodieke rapportage die de Commissie in januari uit zal brengen over de voortgang die Roemenië boekt op het gebied van Justitie. Daarop kunnen we echt niet wachten. Ik heb nu schriftelijke spoedvragen gesteld opdat zij onmiddellijk met de Roemeense regering gaat overleggen over de ontstane situatie. Het onderwerp moet ook op de Europese Raad besproken worden, zodat het Roemeense parlement ziet dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de samenwerking met Roemenië op Justitiegebied. `

> Lees verder…

De Jong: EU-lidstaten moeten vaart maken met erkennen geregistreerde homoparen

13-11-2013 Vandaag neemt SP-Europarlementariër Dennis de Jong het eerste exemplaar in ontvangst van een rapport van de NGO Human Rights Without Frontiers over religie en homorechten in Europa. De Jong: ‘Dit rapport toont aan dat religie zowel kan leiden tot discriminatie van lhbt´s (lesbiënnes, homo-, bi- en transseksuelen), als tot respect voor deze groepen mensen. De Europese Unie kan bij de bevordering van respect het goede voorbeeld geven, Ik wil dat lidstaten erkennen dat mensen van gelijk geslacht bij elkaar horen als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben verkregen in een andere lidstaat.’

> Lees verder…

De Jong: erken slachtoffers van Russische anti-homowetgeving als vluchteling

10-10-2013 Op verzoek van o.a. SP-Europarlementariër Dennis de Jong vond vanmorgen in het Europees Parlement een debat plaats over de vervolging van de lgbt-gemeenschap in Rusland. De Jong: ‘Dagelijks worden homo´s in Rusland geconfronteerd met intimidatie en geweld. In plaats van daar hard tegen op te treden, neemt de Russische regering wetten aan die zogenaamde homopropaganda verbiedt. Tot nu toe blijft de EU-reactie beperkt tot mooie woorden. Ik wil nu hardere maatregelen zien, zoals de erkenning als vluchteling van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen (LGBT) die hun land vanwege het geweld moeten verlaten. Ook kunnen we de visaliberalisatie met Rusland opschorten: geen cadeautjes voor mensenrechtenschenders.’

> Lees verder…

De Jong: Voorstel voor Europees OM gevaar voor Nederlands strafrechtsysteem

17-07-2013 Eurocommissaris Reding heeft vandaag haar plannen gepresenteerd voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (OM). SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Dit voorstel kan gelijk de prullenbak in. Het was van begin af aan duidelijk dat de Commissie haar macht op strafrechtelijk terrein wil uitbreiden ten koste van de nationale soevereiniteit. Geen wonder dat Reding in haar toelichting zelfs het woord ´federaal´ gebruikt. De Commissie maakt echter volstrekt niet duidelijk waarom een Europees OM nodig is. Het gaat hier niet alleen om een nieuw instituut, maar ook om Europese regels voor strafprocesrecht die bij fraude met Europees geld gaan gelden in plaats van het nationale recht. Daarmee is het niet alleen een belediging van onze nationale justitie, maar ook een gevaar voor de eenheid van de nationale rechtsstaat.’

> Lees verder…

Nederland moet voortouw nemen voor nieuwe Europese Asielafspraken

12-06-2013 Het Europees Parlement stemt vandaag over aanpassing van de bestaande EU-asielafspraken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Gisteren hield ik Eurocommissaris Malmström voor dat het huidige Dublin-systeem kraakt en dat er voor haar werk aan de winkel is. Ze maakte echter een volstrekt uitgebluste indruk en voorstellen voor een nieuw systeem zijn van de Commissie dan ook niet te verwachten. Nieuwe initiatieven moeten dus van de lidstaten komen. Daarom heb ik enkele maanden geleden aan Staatssecretaris Teeven voorstellen aangeboden waarmee hij de discussie hierover in Brussel op gang kan brengen. Zo wordt Nederland weer kartrekker in Europa op asielgebied en wordt voorkomen dat ook de Raad van Ministers in slaap sukkelt. Die voorstellen worden ook in de Tweede Kamer besproken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top