www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

De Jong maant Europese transportministers tot actie

20-05-2014 Vandaag heeft Europarlementariër Dennis de Jong samen met de Europese werkgeversorganisatie in de transport IRU en de Europese werknemersorganisatie in de transport ETF een brandbrief gestuurd naar alle transportministers van de lidstaten over de misstanden in het internationale wegvervoer. Dennis de Jong: ‘Eurocommissaris Kallas had beloofd om aanbevelingen aangaande het internationale wegvervoer te delen met zijn nationale collega’s, maar hij heeft het gelaten bij woorden, dus doen wij het als SP zelf wel.’

> Lees verder…

Dennis de Jong tijdens het bezoek bij aardbeienteler Van Meer Dennis de Jong tijdens het bezoek bij aardbeienteler Van Meer

Europees lijsttrekker De Jong op bezoek in Breda en Zundert

10-05-2014 Vandaag ging Europees lijsttrekker Dennis de Jong op werkbezoek bij aardbeienteler Jan van Meer van Meerfruit BV in Breda. Werd het plukken van aarbeien vroeger vaak door Nederlandse jongeren gedaan als vakantiebaantje, tegenwoordig zijn de aardbeientelers hiervoor aangewezen op seizoensarbeiders uit Oost-Europa. De Jong: ‘Het zijn volgens de teler vooral de voorschriften over arbeidsomstandigheden voor jongeren die het feitelijk onmogelijk maken om hen voor het plukken van aardbeien in te zetten. Overigens blijkt dat alleen voor jongeren onder de 16 jaar te gelden. Gelukkig betaalt Meerfruit BV aan de Oost-Europese werknemers het CAO-loon en zijn ook pensioenen en sociale zekerheid goed op orde. Jan van Meer wil nu ook de huisvesting verbeteren, maar dat gaat uiterst moeizaam. Patrick van Lunteren die binnenkort aantreedt als wethouder in de gemeente Breda, gaat hiermee aan de slag. Als je niet anders kunt dan Oost-Europese seizoensarbeiders in te huren, en je wilt deze netjes behandelen, dan moet de overheid daar ook aan meewerken.'

> Lees verder…

SP-voorstellen tegen illegale praktijken wegvervoer op agenda Europese Transportministers

08-05-2014 Vandaag komen de ministers verantwoordelijk voor Transport bijeen in Griekenland voor hun periodieke informele overleg. Zij zullen onder andere spreken over de voorstellen die SP-Europarlementariër De Jong, samen met gelijkgezinde Europarlementariërs, heeft overhandigd aan Eurocommissaris Kallas.

> Lees verder…

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

Nee tegen deze EU spandoek De SP zegt nee tegen deze EU

SP bij grote Europese vakbondsdemonstratie

04-04-2014 De SP was vandaag aanwezig op de Europese vakbondsdemonstratie tegen de Europese bezuinigingspolitiek. Vanuit Nederland waren er zo’n 2000 demonstranten waaronder veel schoonmakers, de demonstratie trok waarschijnlijk zo'n vijftigduizend demonstranten uit heel Europa.

> Lees verder…

Chauffeurs stemmen op bijeenkomst in Assen om actie te voeren Chauffeurs stemmen in Assen om actie te voeren

Vrachtwagenchauffeurs gaan actievoeren in Nederland en Brussel

15-03-2014 ‘Het water staats ons aan de lippen, als we nu geen actie voeren is er straks geen transportsector in Nederland meer over.’ Met die oproep op de actievergadering van vrachtwagenchauffeurs in Assen verwoorde een van de vrachtwagenchauffeurs hoe hij en zijn collega’s over de situatie in het wegtransport denken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong steunt de vrachtwagenchauffeurs al langer in hun strijd en was aanwezig op de actiebijeenkomst over de cao–onderhandelingen. De Jong: ‘Dit gaat inderdaad over veel meer dan een loonstrijd. De Nederlandse transportsector heeft alleen een toekomst als we kunnen zorgen dat we de oneerlijke concurrentie door uitbuiting en loondumping gestopt wordt. Daarvoor is niet alleen actie nodig in Nederland voor een fatsoenlijke cao maar vooral ook actie in Brussel waar verdere liberalisering van het wegvervoer zo snel mogelijk van tafel moet.’

> Lees verder…

Europarlementariërs eisen snelle actie tegen uitbuiting vrachtwagenchauffeurs

10-03-2014 Vandaag sturen Europarlementariërs een boze brief aan Eurocommissaris Kallas over de problemen in het wegtransport. Initiatiefnemer van de brief SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De brandbrief van de Europarlementariërs volgt na een jaar van acties van vrachtwagenchauffeurs. Vorig jaar heeft Kallas aan ons toegezegd de problemen van vrachtwagenchauffeurs zoals uitbuiting van buitenlandse chauffeurs serieus te nemen en met actievoorstellen te komen. Een jaar later moeten we vaststellen dat er niets gebeurd is. Dat duurt niet alleen de chauffeurs en onze groep van Europarlementariërs veel te lang, ook steeds meer EU-lidstaten roepen de Commissie op om de door de liberalisering veroorzaakte problemen snel aan te pakken.’

> Lees verder…

EU moet sociale mensenrechten serieus nemen

28-02-2014 De EU moet eindelijk het Europese Sociaal Handvest van de Raad van Europa ratificeren. Die oproep staat in het mensenrechtenrapport dat het Europees Parlement gisteren heeft aangenomen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Ik ben blij dat het Europees Parlement mijn voorstellen heeft overgenomen. De Raad van Europa heeft steeds scherpere kritiek op de manier waarop de Europese Commissie als lid van de zogeheten Trojka de sociale rechten in zwakke eurolanden schendt. De Europese Commissie heeft maling aan die rechten die zowel de Raad van Europa als de Internationale Arbeids Organisatie hebben vastgelegd. Daarom maakt ze ook geen haast met de ondertekening en ratificatie van het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa. Hopelijk leidt de motie van het Europees Parlement ertoe dat de Commissie hier nu eindelijk eens werk van gaat maken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top