www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Alexander van Steenderen
Niels Jongerius
Femke Reudler Talsma
Machteld Velema
Ben van Gils

/europa :: agenda

  • Vrijdag 18 april Schagen - Kandidate voor het Europees Parlement, Gabriella Molica neemt deel aan de forumdiscussie op de Europese dag van het Regius College Schagen.
  • Vrijdag 18 april Utrecht - 20:00 - 22:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Reinout Heijdra is te gast bij het Politiek Café van SP afdeling Utrecht.
  • Zondag 20 april Buitenhof, Nederland 1 - 12:10-13:00 uur, Dennis de Jong is te gast bij het programma Buitenhof over de Europese verkiezingen.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

Nee tegen deze EU spandoek De SP zegt nee tegen deze EU

SP bij grote Europese vakbondsdemonstratie

04-04-2014 De SP was vandaag aanwezig op de Europese vakbondsdemonstratie tegen de Europese bezuinigingspolitiek. Vanuit Nederland waren er zo’n 2000 demonstranten waaronder veel schoonmakers, de demonstratie trok waarschijnlijk zo'n vijftigduizend demonstranten uit heel Europa.

> Lees verder…

Chauffeurs stemmen op bijeenkomst in Assen om actie te voeren Chauffeurs stemmen in Assen om actie te voeren

Vrachtwagenchauffeurs gaan actievoeren in Nederland en Brussel

15-03-2014 ‘Het water staats ons aan de lippen, als we nu geen actie voeren is er straks geen transportsector in Nederland meer over.’ Met die oproep op de actievergadering van vrachtwagenchauffeurs in Assen verwoorde een van de vrachtwagenchauffeurs hoe hij en zijn collega’s over de situatie in het wegtransport denken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong steunt de vrachtwagenchauffeurs al langer in hun strijd en was aanwezig op de actiebijeenkomst over de cao–onderhandelingen. De Jong: ‘Dit gaat inderdaad over veel meer dan een loonstrijd. De Nederlandse transportsector heeft alleen een toekomst als we kunnen zorgen dat we de oneerlijke concurrentie door uitbuiting en loondumping gestopt wordt. Daarvoor is niet alleen actie nodig in Nederland voor een fatsoenlijke cao maar vooral ook actie in Brussel waar verdere liberalisering van het wegvervoer zo snel mogelijk van tafel moet.’

> Lees verder…

Europarlementariërs eisen snelle actie tegen uitbuiting vrachtwagenchauffeurs

10-03-2014 Vandaag sturen Europarlementariërs een boze brief aan Eurocommissaris Kallas over de problemen in het wegtransport. Initiatiefnemer van de brief SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De brandbrief van de Europarlementariërs volgt na een jaar van acties van vrachtwagenchauffeurs. Vorig jaar heeft Kallas aan ons toegezegd de problemen van vrachtwagenchauffeurs zoals uitbuiting van buitenlandse chauffeurs serieus te nemen en met actievoorstellen te komen. Een jaar later moeten we vaststellen dat er niets gebeurd is. Dat duurt niet alleen de chauffeurs en onze groep van Europarlementariërs veel te lang, ook steeds meer EU-lidstaten roepen de Commissie op om de door de liberalisering veroorzaakte problemen snel aan te pakken.’

> Lees verder…

EU moet sociale mensenrechten serieus nemen

28-02-2014 De EU moet eindelijk het Europese Sociaal Handvest van de Raad van Europa ratificeren. Die oproep staat in het mensenrechtenrapport dat het Europees Parlement gisteren heeft aangenomen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Ik ben blij dat het Europees Parlement mijn voorstellen heeft overgenomen. De Raad van Europa heeft steeds scherpere kritiek op de manier waarop de Europese Commissie als lid van de zogeheten Trojka de sociale rechten in zwakke eurolanden schendt. De Europese Commissie heeft maling aan die rechten die zowel de Raad van Europa als de Internationale Arbeids Organisatie hebben vastgelegd. Daarom maakt ze ook geen haast met de ondertekening en ratificatie van het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa. Hopelijk leidt de motie van het Europees Parlement ertoe dat de Commissie hier nu eindelijk eens werk van gaat maken.’

> Lees verder…

Tegenslag voor rechts: Europees Parlement wil meer en betere controles tegen uitbuiting werknemers

28-11-2013 Deze week nam de commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement een rapport aan over maatregelen tegen uitbuiting van werknemers. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De liberalen en een groot deel van de christen-democraten in het EP zien controles door bijvoorbeeld de arbeidsinspectie bij vestigingen van buitenlandse bedrijven als belemmering van het vrij verkeer in Europa. Die partijen vinden uitbuiting kennelijk niet zo’n probleem. Gelukkig ligt er nu een rapport vol met aanbevelingen om de controles op bedrijven juist op te voeren.’

> Lees verder…

De Jong: Raad van Europa maakt gehakt van beperking vakbondsrechten via interne markt

22-11-2013 Op 20 november heeft de Raad van Europa in haar langverwachte oordeel over de controversiële ‘Laval’ rechtszaak onomwonden vastgesteld dat het Europese Hof van Justitie het Europees Sociaal Handvest schendt door vakbondsrechten ondergeschikt te maken aan de vrije markt. De Raad van Europa vertegenwoordigt 47 landen in Europa. SP-Europarlementariër Dennis de Jong; “Ik heb de Europese Commissie vanmorgen gevraagd welke consequenties zij verbindt aan deze uitspraak. In het bijzonder toont de uitspraak aan hoe belangrijk het is dat de Europese Unie onmiddellijk partij wordt bij het Europees Sociaal Handvest. Anders krijgen we de bizarre situatie dat lidstaten veroordeeld worden door de Raad van Europa, wanneer zij beleid uitvoeren waarvoor de Commissie of het Europese Hof verantwoordelijk zijn.’

> Lees verder…

Poster armoedebestrijdingsbijeenkomst De poster van de bijeenkomst over armoedebestrijding

De Jong en maatschappelijke organisaties kraken rol EU in armoedebestrijding

17-10-2013 ‘Het huidige EU beleid vergroot de armoede in de EU’ dat was de centrale conclusie op een brede, door de SP georganiseerde bijeenkomst van EU anti-armoede organisaties in Brussel. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De organisaties lieten geen spaan heel van het armoedebeleid van de Europese Commissie en de Europese Raad. Niet alleen blijkt armoedebestrijding totaal geen prioriteit, de huidige focus van de Commissie op eenzijdig bezuinigingsbeleid om de norm van 3% begrotingstekort te halen zorgt voor de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog . Als laatste draait de Commissie door haar beleid de nek om van wat over is van de sociale welvaartsstaat en maakt daarmee armoede voor een aanzienlijk deel van de Europese bevolking permanent. Die boodschap staat haaks op het verhaal dat de Europese Commissie zo graag herhaalt dat de ergste crisis over is en dat de EU bijdraagt aan armoedebestrijding.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
Studio SP
top