www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europese sportsubsidies: nieuwe verspilling

15-04-2010 • SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Klink zich verzet tegen de ontwikkeling van een Europees 'Actieprogramma Sport' met bijhorende subsidies. “Het klinkt aardig: stimuleren van de sport, maar dat moet ieder Europees land vooral zelf doen. Het rondpompen van Europees sportgeld is volstrekt zinloos.”

Volgende week overlegt minister Klink met de Europese sportministers over het Europees sportbeleid. Leijten: “De minister schrijft dat hij een Europees programma om sport te stimuleren een positieve ontwikkeling vindt. De SP vindt dat een taak van de lidstaten zelf. Ik ben bang dat het vooral een overbodig subsidiepotje wordt. Dit voorstel moeten we zo snel mogelijk tegenhouden.”

Met de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon (de opvolger van de afgewezen Europese grondwet) bemoeit Brussel zich nu ook met het sportbeleid van de lidstaten. Leijten: “Nog geen half jaar na het ingaan van het verdrag, wil de Europese commissie al beleid gaan maken. Wat een onzin. Europa hoeft hierover helemaal geen tentakels uit te strekken naar de lidstaten.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top