www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Historisch debat over de ‘Staat van de Unie’

02-12-2009 • Het jaarlijkse debat over de Europese Unie in de Tweede Kamer gisteren viel dit jaar samen met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Volgens SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel maakte dat van de dag “een historische, maar geen blijde dag. Altijd zal aan dit verdrag kleven dat het er is gekomen zonder steun van de Nederlandse bevolking.” Waarmee hij refereerde aan de blokkade voor een referendum over het verdrag door de coalitiepartijen en het Kabinet.

Harry van BommelVan Bommel stelde in zijn bijdrage centraal dat Europa niet alleen een economische crisis kent, maar zelf zich ook in een crisis bevindt wat betreft geloofwaardigheid en draagvlak. De verspilling gaat volgens hem in deze tijden van crisis gewoon door in de EU: “Maar liefst vier miljard zou volgens de Europese Rekenkamer niet mogen worden uitbetaald, zoals subsidie voor het jachtverblijf van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche, ” aldus Van Bommel. Ook vroeg hij de regering Europese voorstellen voor een SMS-tax te blokkeren, wat voorgesteld werd in een onlangs uitgelekt document van de Europese Commissie. “Met dit soort voorstellen wordt het draagvlak voor de EU er niet groter op.”

Tot slot vroeg hij juist nu zeer terughoudend en zorgvuldig te zijn met de verdere uitbreiding van de EU nu de financiële crisis landen prikkelt om versneld het lidmaatschap aan te vragen. “Paniek is een slechte raadgever,” zei Van Bommel, daarbij verwijzend naar de inmiddels weer gekrompen steun voor toetreding onder de bevolking van IJsland.

Ideeënarmoede bij Balkenende over Europa

Dennis de JongAan het jaarlijkse debat mocht van iedere partij ook een lid van het Europees Parlement deelnemen. SP-fractievoorzitter in het Europees Parlement Dennis de Jong sprak het kabinet aan op de afwezigheid van Europese leiders om de fundamentele fouten in ons huidig economisch systeem aan te pakken. “Al jarenlang geldt in Europa het motto ‘big is beautiful’, hoe groter een bank of bedrijf, hoe beter. De SP wil een economie met een menselijke maat die werknemers en consumenten centraal zet en niet de managers en bankiers. Een maatschappij waarin sociale rechten en goede arbeidsvoorzieningen niet worden afgebroken maar worden versterkt,” aldus De Jong.

De SP kwam tijdens het debat met verschillende voorstellen om op Europees niveau de economie socialer en menselijker te maken. Allereerst stelde de SP voor om de invloed van werknemers in bedrijven die onder de Europese vennootschapswetgeving vallen, te vergroten. De Jong: “Nederland kent een unieke traditie van medezeggenschap binnen bedrijven, en van sociaal overleg in het algemeen. Waar blijft dit kabinet met eigen initiatieven om deze typisch Nederlandse verworvenheden ook aan Europa over te dragen?”

Daarnaast wil de SP dat de Europese kartelwetgeving wordt aangescherpt om de door Europa aangejaagde schaalvergroting van bedrijven door fusies en overnames tegen te gaan. De Jong: “Dagelijks zijn er berichten over nieuwe overnames waardoor steeds meer Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen komen. Niet alleen het aantal bedrijven op de Europese markt wordt hierdoor steeds kleiner en wordt het MKB verder weggedrukt. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat het management steeds verder van de werkvloer komt te staan. Dat is een kwalijke zaak.”

Tot slot vroeg de SP aandacht voor de bijna exclusieve toegang die de grote bedrijven hebben tot expertcomités die Europese Commissie adviseren én maande de regering om de bescherming van sociale rechten tegen de druk van de vrije markt zo snel mogelijk te regelen nu het verdrag van Lissabon in werking is getreden.

De voorstellen van De Jong leidde niet tot concrete stappen van de regering. Over de zeggenschap van werknemers in Europese bedrijven durfde het kabinet geen duidelijke uitspraken te doen. Ook zag de regering niets om aan te dringen op het aanscherpen van Europese kartelwetgeving. En het voorstel om de sociale vooruitgang voor werknemers vast te leggen kwam van de regering niet eens een antwoord. De Jong concludeerde dan ook: "Als het op de bescherming van sociale rechten in Europa aankomt, mis ik bij dit kabinet iedere ambitie."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top