www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of Laat: Toetreding Roemenië en Bulgarije tot de EU

30-07-2012 • Roemenië en Bulgarije hadden eigenlijk vijf jaar terug geen lid moeten worden van de Europese Unie. De Europese Commissie constateert dat in beide landen de democratie niet stevig verankerd is en er ‘een gebrek aan duurzaamheid en onomkeerbaarheid is in het veranderingsproces’ van de twee voormalige Oostblokstaten.

Toch gingen in 2006 uiteindelijk alle partijen in het Nederlandse parlement akkoord – met uitzondering van de SP. In het afsluitende debat in de Eerste Kamer destijds zei SP-senator Tiny Kox dat het parlement te vroeg ‘ja’ zei tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

14 juni 2006:

Na de Tweede Kamer stemt ook de Eerste Kamer in met toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie op 1 januari 2007. Alleen de fractie van de SP steunde het wetsvoorstel niet omdat het nog te vroeg is om nu al ja te zeggen. Daarvoor zijn er teveel dingen mis in beide landen, zoals het hoge niveau van corruptie en georganiseerde criminaliteit en de gebrekkige bestrijding ervan, aldus SP-senator Kox.

De ‘nog niet’-opstelling van de SP sluit aan bij de opvattingen onder de Nederlandse bevolking, zo gaf staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken toe. Uit eigen onderzoek van de regering blijkt dat op dit moment een meerderheid van de Nederlanders tegen toetreding van Bulgarije en Roemenië is. Als beide landen aan alle gestelde voorwaarden zouden voldoen, zou echter driekwart van de bevolking kunnen instemmen met toetreding. Kox noemde het cynisch dat een jaar na het Nederlandse ‘nee’ tegen de Europese Grondwet regering en parlement weer ‘ja’ zeggen tegen iets waartegen de bevolking ‘nee’ zegt. Hij noemde het ook niet zorgvuldig tegenover de bevolking van Bulgarije en Roemenië: ‘Voor de soepelheid van nu betalen zij straks met extra zware aanvullende eisen, die hen het gevoel kunnen geven tweederangs burgers in de Europese Unie te zijn.’

De SP stelde voor een eindoordeel over toetreding uit te stellen totdat de Europese Commissie in opdracht van de EU-lidstaten een eindrapportage over de voortgang in beide landen uitbrengt. Dat gebeurt eind september. In mei constateerde de Europese Commissie dat er zichtbare vooruitgang wordt geboekt maar dat corruptie en georganiseerde criminaliteit nog steeds welig tieren in Bulgarije en Roemenië en dat de bestrijding ervan door de overheid onvoldoende is. Op de internationaal erkende corruptie-index van Transparency International neemt Bulgarije een 55ste plaats in en Roemenië een 85ste. In Bulgarije zijn in de afgelopen jaren meer dan 100 huurmoorden gepleegd terwijl er nog slechts één veroordeling is uitgesproken. Beide landen zijn transitgebieden voor drugs uit Afghanistan. Volgens de Europese Commissie zijn er verder grote zorgen over de achterstelling van minderheden (waaronder Roma) en de gebrekkige bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie. Volgens de Europese Commissie moet in beide landen de strijd tegen mensenhandel worden opgevoerd en de behandeling van gevangenen en psychiatrische patiënten worden verbeterd. Voor wat Bulgarije betreft zijn er ook nog grote problemen op terreinen als voedselveiligheid, belastingadministratie en nucleaire veiligheid.

Het CDA, in de Tweede Kamer nog samen met de SP voorstander van uitstel, gaf in de Eerste Kamer zijn verzet op. Dat gebeurde onder druk van minister Bot van Buitenlandse Zaken, die deze week met zijn EU-collega’s overlegt over de toekomst van de Unie. Uitstel van besluitvorming zou volgens het CDA in de Eerste Kamer een verkeerd signaal zijn. Volgens Kox miskent het CDA daarmee de betekenis van ratificatie van toetredingsverdragen door het parlement. Kox: ‘Signalen geef je op andere manieren. Hier hebben we het over een formeel besluit over toetreding van nieuwe landen tot de EU, waarmee Nederland dus een deel van zijn bevoegdheden gaat delen. Dan moet gelden: afspraak is afspraak. Als die nog niet nagekomen zijn moet je gewoon even wachten. Dat doen grote landen als Frankrijk en Duitsland ook. Als dit najaar blijkt dat Bulgarije en Roemenië wél aan de voorwaarden voldoen, zijn ze voor ons van harte welkom in de Europese Unie. Maar daarvoor moeten ze het ‘ja mits’ van nu veranderen in een ‘ja zeker’ dan.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top