www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Raad van Europa: Europese bezuinigingsmanie bedreigt democratische en sociale rechten

27-06-2012 • Landen in Europa doen er wijs aan hun bezuinigingsprogramma's te heroverwegen omdat ze vrijwel exclusief gericht zijn op het verminderen van uitgaven in de sociale sfeer. Die dreigen de economische crisis in Europa te verdiepen en democratische sociale mensenrechten van burgers in Europa te ondermijnen. Dat zegt de parlementaire assemblee van de Raad van Europa,waarin 47 lidstaten vertegenwoordigd zijn.

SP-senator Tiny Kox, voorzitter van de linkse fractie in de assemblee in Straatsburg, is erg blij met de heldere taal van Europa's oudste mensenrechtenorganisatie. 'Overal in Europa neemt het inzicht toe dat met alleen maar kortzichtig bezuinigen we ons alleen maar dieper in de problemen brengen en uitzicht op een socialer Europa verliezen.' De linkse fractie was een jaar geleden de initiatiefnemer van het onderzoek naar de gevaren van de bezuinigingsmanie voor democratische en sociale rechten. Inmiddels steunt een ruime meerderheid van de 350 leden tellende assemblee het voorstel de bezuinigingsprogramma's in Europa onder de loep te nemen en naar alternatieven te zoeken. Kox: 'Naast noodzakelijke bezuinigingen moeten we ook proberen de inkomsten van de overheden te verhogen, door hoge inkomens en vermogens meer te belasten, belastingontduiking tegen te gaan en nieuwe belastingen in te voeren op bepaalde financiële transacties in Europa. En verder, zo heeft de assemblee nu uitgesproken, moeten we nagaan hoe we de democratische structuren kunnen moderniseren en burgers meer bij de besluitvorming kunnen betrekken, bijvoorbeeld door referenda.'


Verenigd Links rapporteur Andrej Hunko (Duitsland) links, vicepremier Steingrimur Sigfusson (IJsland) midden

Opmerkelijk is dat na aanvankelijk verzet van liberale en christendemocratische zijde uiteindelijk een grote meerderheid steun gaf aan de conclusies en voorstellen van rapporteur Andrej Hunko (Die Linke, Duitsland). Hij stelde onder meer vast 'dat de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen in Europese landen vaak gekoppeld is aan instituties wier karakter vragen oproept over hun democratische legitimatie.' Als concreet voorbeeld noemde hij de trojka van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Zijn oproep aan de Raad van Europa om door aanname van zijn rapport een sterk signaal te geven dat heroverweging van het huidige bezuinigingsbeleid dringend nodig is, kreeg na een dag lang debatteren opmerkelijk brede steun van de assemblee.

IJslands alternatief?
Tijdens het debat legde vicepremier van IJsland Sigfusson aan de assemblee uit hoe de linkse regering van zijn land een andere koers volgt om uit de financieel-economische crisis te komen. IJsland was het eerste land dat in 2008 bijna failliet ging door de ineenstorting van de volledig uit de hand gelopen financiële sector. Daardoor kwam de rechtse regering ten val waarna een nieuwe coalitie gevormd werd van sociaaldemocraten en de links-groene partij van Sigfusson. Komende zaterdag is de IJslandse vicepremier gastspreker op het partijcongres van de SP in Den Bosch.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top