www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Weeklog Dennis de Jong: Europa een stralende toekomst?

10-06-2012 • D66 bracht deze week een toekomstvisie over Europa uit. Het zou zelfs gaan om een ‘stralende toekomst’. Dat lijkt mooi en idealistisch. Wie echter beter leest, ziet dat de visie nog steeds uitgaat van verouderde neoliberale ideeën. Doel van de Europese Unie is eerst en vooral een economisch blok te worden dat kan concurreren met andere continenten. De mens en zeker de menselijke maat worden daaraan ondergeschikt gemaakt. Voor de SP geldt het omgekeerde: wij stellen de mens centraal en luisteren naar al die Nederlanders die zeggen dat het allemaal wel wat hard gaat, dat we ervoor moeten zorgen dat de nationale democratie niet wordt ondermijnd door Brussel en dat we de meeste zaken dichtbij huis kunnen blijven regelen zonder bemoeienis van Brussel.

Komende week gaan we in het Europees Parlement stemmen over het 2pack. Sommigen legden direct een verband met de rapper uit de jaren ’90 maar niets is minder waar. Het 2pack is erop gericht dat in de toekomst de Europese Commissie zich eerst over de nationale ontwerpbegroting kan uitspreken, voordat deze aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Moedwillig wordt zo de positie van nationale parlementen verder uitgehold ten bate van de ‘Europese economische regering’. Voor ons als SP’ers een weinig aanlokkelijke gedachte, temeer daar de Commissie eigenlijk alleen maar mag toetsen op de begrotingsnormen. Een ontwerpbegroting die tijdelijk uitgaat boven de 3% begrotingstekort, krijgt ongetwijfeld een negatief oordeel van de Commissie, en dan moet de regering haar huiswerk binnen twee weken overdoen, zelfs als de meerderheid van de Tweede Kamer ermee zou instemmen. Brussel is hier helemaal doorgeslagen, maar ik vrees dat het Europees Parlement de voorstellen gaat aannemen.

Daarmee schaart het EP zich achter de visie zoals die ook door D66 wordt aangehangen. Hoe meer macht naar Brussel, hoe beter. Het wordt volgens die partij hoog tijd voor de Verenigde Staten van Europa. Alleen: de meeste mensen willen dit niet. Zij zien liever een steeds hechter wordende samenwerking en willen meebeslissen als er verdere macht wordt overgedragen aan Brussel. Aan de neoliberale ideologie, die nota bene de hele economische crisis heeft veroorzaakt, hebben zij geen behoefte. Vanuit die overweging zou ook D66 eens moeten nadenken of het nu wel zo menselijk is om altijd maar weer voorrang te geven aan ‘concurrentiekracht’, ook als dit betekent dat je overal steeds grotere, minder menselijke verbanden krijgt. Bij de politieke instellingen die in Brussel nu eenmaal veel verder afstaan van de mensen, en bij bedrijven die om te kunnen blijven concurreren meegaan in de concentratiedrift. Zo’n toekomst van kolossen mag misschien stralen, maar dan vooral van de spiegelmuren die we kennen van de kantoorwijken, zeker niet van de gezichten van gewone mensen. Die gaan pas stralen, als ze weten dat uiteindelijk zij de baas zijn over hun eigen leefomgeving. De menselijke maat vasthouden, daar zou ook D66 zich eens drukker over moeten maken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top