www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europarlement steunt SP en stelt grenzen aan Europees Strafrecht

23-05-2012 • SP-Europarlementarier Dennis de Jong is tevreden met de steun voor zijn rapport ´Grenzen aan het Europees Strafrecht´ dat vandaag met overweldigende meerderheid werd aangenomen. De Jong: ´Er worden nu duidelijke, toetsbare criteria vastgelegd waaraan voldaan moet zijn, voordat er nieuwe Europese regels over strafrecht worden voorgesteld. Er is geen ruimte voor symboolpolitiek of Brusselse bureaucratie: alleen als er via statistisch materiaal duidelijk gemaakt wordt dat er daadwerkelijk meerwaarde is van een Europese aanpak, wil het Europees Parlement nieuwe regels in behandeling nemen. Dat is nieuw en duidelijk winst´.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft de EU meer bevoegdheden op het gebied van strafrecht. De Jong: ´De Europese Commissie heeft zich vorig jaar in haar mededeling over het strafrecht erg breed opgesteld: het toetsingskader van de Commissie is zo ruim geformuleerd dat eigenlijk alle onderdelen van het strafrecht onder vallen. Ook zijn er bij de Commissie, maar ook bij het Parlement te weinig waarborgen voor een goed gecoördineerde aanpak die de coherentie van het strafrecht verzekert. Het EP is nu duidelijk: de kwaliteit van het strafrecht moet permanent bewaakt worden binnen zowel de Commissie, de Raad van ministers en het EP zelf. Hiervoor zal binnen het EP de Juridische Dienst versterkt worden ´.

Het rapport werd met 537 stemmen voor en 38 stemmen tegen aangenomen. Binnen het Europees Parlement was er alleen kritiek van de PVV en de Britse nationalisten (UKIP). Door deze ruime meerderheid zal het voor de Commissie en de Raad moeilijk worden hun medewerking aan bindende afspraken met het EP hierover te weigeren. Een dergelijk interinstitutioneel akkoord moet ervoor zorgen dat het toetsingskader dat het EP zelf gaat hanteren, ook door de andere instellingen wordt gebruikt. Daarmee wordt voorkomen dat de Europese Commissie met onnodige of onvoldoende onderbouwde voorstellen komt. De Jong: ´De Raad van ministers lijkt positief te staan tegenover een dergelijk akkoord, voor de Commissie ligt dit moeilijker, maar het scheelt gewoon heel veel werk, als de kwaliteit van de Commissievoorstellen verbetert als gevolg van duidelijke en bindende afspraken´.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top