www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europarlement stopt uitgaven Commissie aan expertgroepen

09-05-2012 • Het Europees Parlement weigert het begrote geld vrij te geven voor expertgroepen van de Europese Commissie. Expertgroepen zijn door de Europese Commissie ingestelde comités die adviseren over Europese wetgeving en beleid. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Ik heb, met steun van een brede groep Europarlementariërs, concrete eisen neergelegd bij de Commissie. De samenstelling moet veranderen: geen CEO’s meer als zogenaamde onafhankelijke experts. Als tegenwicht moeten kleine ondernemers en vertegenwoordigers van vakbonden, milieu- en mensenrechtenbewegingen juist vaker kunnen aanschuiven. Nu de Europese Commissie niet met ons in gesprek wenst te gaan trekt het parlement terecht aan de noodrem’.

Dennis de JongDe Jong is tevreden over de unanieme steun voor het in reserve plaatsen van de gelden in de budgetcommissie. De Jong: ‘Het blokkeren van de begroting is het sterkste machtsmiddel van het Europees Parlement, op het naar huis sturen van de Europese Commissie na, en zal zeker hard aankomen bij de Commissie’. Pas als de Commissie aan de wensenlijst van het Europees Parlement voldoet kan het geld vrijkomen. Naast een einde aan de ongebalanceerde samenstelling wil het Europarlement openheid over de agenda’s en notulen van de bijeenkomsten. Ook moet alle informatie over expertgroepen op één website komen te staan en moet er een goede regeling komen voor vergoedingen. Nu is het voor bijvoorbeeld kleine ondernemers haast onmogelijk om deel te nemen aan expertgroepen.

Niet alleen de SP heeft al lange tijd kritiek op het functioneren van de naar schatting 900 expertgroepen. Ook veel deelnemers aan deze groepen zijn ronduit ontevreden over het functioneren. ‘We zijn vaak niet meer dan een excuustruus’ aldus Europese vakbondsvertegenwoordigster Veronica Nilsson op door de SP georganiseerde bijeenkomst in december 2011. Op diezelfde bijeenkomst kwam de Nederlandse Ombudsman Alex Brenninkmeijer met een voorstel voor het opstellen van een gedragscode voor deelname aan expertgroepen. Dit voorstel werd breed ondersteund door consumentenrechtenorganisaties, vakbonden, MKB-vertegenwoordigers, Transparency International en door lobbywaakhond ALTER-EU. De Jong ‘Dat de Europese Commissie geen vaart maakt met ingrijpende veranderingen bij expertgroepen kan ook liggen aan het feit er slechts één ambtenaar verantwoordelijk is voor de coördinatie van deze 900 groepen, duidelijk te weinig om orde op zaken te stellen en de kritiek van Parlement en maatschappelijke organisaties serieus te nemen’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top