www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Weeklog Dennis de Jong: ranking van universiteiten? Nee, dank u!

01-04-2012 • De Commissie heeft weer eens een idee: er moet een ranking komen van het hoger onderwijs in Europa, en jawel, daar moet een nieuw Europees systeem voor worden ontwikkeld, U-Multirank. Het is een actie die typerend is voor hoe Brussel het hoger onderwijs ziet: ook hier moet marktwerking ervoor zorgen dat het beste resultaat wordt bereikt. Daarvoor is nodig dat universiteiten met elkaar concurreren en het rankingsysteem helpt daarbij. Zogenaamd voor de student om een welgeïnformeerde keuze te kunnen maken, liefst voor een universiteit buiten de eigen lidstaat, want dan werkt de Europese markt het best. Je zou toch denken dat de invloed van dergelijke neoliberale denkbeelden in Brussel minder zou zijn geworden na de financiële crisis en de talrijke incidenten met frauderende en speculerende managers, maar nee hoor, de Commissie gaat gewoon door. Wat de SP betreft, is onderwijs geen markt en daarom zitten we op ranking geenszins te wachten. In het Europees Parlement ga ik dan ook mijn best doen om U-Multirank af te schieten, al zal dat niet gemakkelijk zijn, zolang er nog een rechtse meerderheid is.

De kwestie van U-Multirank is actueel omdat juist deze week de Europese Commissie een aanbestedingsprocedure is gestart voor de ontwikkeling van dit systeem. Voor het Britse Hogerhuis was dit aanleiding voor een kritisch rapport. Helaas nam de betrokken parlementaire commissie niet de aanbeveling over van de Britse Onderwijsraad om helemaal tegen ranking te zijn. Wel was zij tegen U-Multirank omdat dit, gelet op de al bestaande wereldwijde systemen, een verspilling van geld zou zijn en hooguit de verwarring over wat nu de juiste ranking is, zou vergroten.

Het is voor veel universiteiten tegenwoordig ontzettend belangrijk om veel buitenlandse studenten aan te trekken. Hun collegegelden liggen immers veel hoger dan die van Nederlandse studenten. In die zin is er eigenlijk al een soort Europese, en zelfs wereldwijde markt. Ranking helpt daarbij: hoe hoger je staat genoteerd, hoe duurder je kunt zijn. Dit leidt er in de VS al toe dat er topuniversiteiten zijn die voor gewone mensen onbetaalbaar zijn, tenzij je een van de weinige gelukkigen bent die toevallig een beurs heeft ontvangen van de universiteit. Laten we in Nederland alsjeblieft niet die kant opgaan, hoezeer ook het kabinet Rutte zijn best doet een dergelijke ontwikkeling te bevorderen. En wat Europa betreft: de Commissie mag wat mij betreft met U-Multirank een grote U-bocht maken. Hoe eerder zij op haar schreden terugkeert, hoe beter.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top