www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Weeklog Dennis de Jong: bijna ongemerkt zijn eerste rapportcijfers uitgedeeld

19-02-2012 • De afgelopen week is de Commissie uitgekomen met haar eerste rapportage over ‘macro-economische onevenwichtigheden’ als onderdeel van het economisch bestuur. Het rapport kreeg maar weinig aandacht in de media, maar toch is het buitengewoon belangrijk. Twaalf landen zijn in eerste instantie gezakt voor het examen dat de Commissie afneemt over zaken als exportpositie, loonontwikkeling, pensioenen, huizenmarkt e.d. Deze landen, waar Nederland overigens niet bij zit, worden nu aan een nader onderzoek onderworpen. Naar verwachting krijgen zij aanbevelingen aan de broek, en als het erg genoeg is en er te weinig wordt ondernomen tegen die onevenwichtigheden, volgen er uiteindelijk miljardensancties. Het economisch bestuur is nu dus daadwerkelijk actief. Zonder dat iemand er iets over heeft mogen zeggen via een referendum of verkiezingen. Sommigen zullen er wel blij mee zijn, en dat geldt zeker voor de grote bedrijven en de banken, maar voor gewone mensen is het een trieste ontwikkeling.

De SP heeft vanaf het begin stelling genomen tegen het economisch bestuur. Ook al ontkende Rutte het nog met zoveel woorden, hier is wel degelijk sprake van een ontwikkeling waarbij de Europese Commissie veel te zeggen krijgt over ons nationale sociaal-economische beleid. Hoewel Nederland niet bij de 12 landen zit die nu extra worden onderzocht, maakt de Commissie zich wel zorgen over de huizenmarkt. Volgens Rutte zou Nederland nooit een aanbeveling aan zijn broek kunnen krijgen, maar als je het document van de Commissie goed leest, staat er wel degelijk dat de Commissie de huizenmarkt goed in de gaten gaat houden. Het lijkt me dan ook te verwachten dat er volgend jaar een kritischer rapport ligt en dat ook Nederland dan zakt voor het examen. Rutte heeft ons allemaal dus gewoon voorgelogen, maar ja, ‘what’s new’?

Is er dan geen probleem met de huizenmarkt? Absoluut. Alleen hebben we de Europese Commissie niet nodig om daarover een discussie te hebben: de SP heeft al bij de Tweede Kamer verkiezingen voorgesteld de hypotheekrenteaftrek te beperken tot een grens van €350.000. Dat voorstel maakt nu steeds meer kans, omdat ook binnen CDA en VVD er steeds meer stemmen opgaan om wat aan de aftrek te doen. We kunnen dit dus prima nationaal regelen.

Tenslotte laat het rapport van de Commissie de eenzijdigheid van het economisch bestuur zien: alles is gericht op ‘concurrentiekracht’. Dat betekent in de praktijk lagere lonen en verschraling van de arbeidsvoorwaarden. Aan werkgelegenheid of armoede worden in het rapport nauwelijks woorden vuil gemaakt. De Commissie gaat er immers van uit dat via groei de rest wel goed komt, maar wij weten wel beter: ook tijdens de hoogconjunctuur werden de inkomensverschillen groter en bleven de lonen van gewone mensen ver achter bij de bonussen van de ‘topmanagers’, terwijl de armoede, incl. de werkende armen, groeide. Het rapport van de Commissie is dus per definitie eenzijdig en geen goede basis voor de lidstaten om onmiddellijk op door te pakken. Het Europees Parlement moet de Commissie dan ook doorvragen op de sociale thema’s, maar met een rechtse meerderheid wordt dat nog knap lastig.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top