www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Alexander van Steenderen
Niels Jongerius
Femke Reudler Talsma
Machteld Velema
Ben van Gils

/europa :: agenda

  • Vrijdag 18 april Schagen - Kandidate voor het Europees Parlement, Gabriella Molica neemt deel aan de forumdiscussie op de Europese dag van het Regius College Schagen.
  • Vrijdag 18 april Utrecht - 20:00 - 22:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Reinout Heijdra is te gast bij het Politiek Café van SP afdeling Utrecht.
  • Zondag 20 april Buitenhof, Nederland 1 - 12:10-13:00 uur, Dennis de Jong is te gast bij het programma Buitenhof over de Europese verkiezingen.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europese Commissie moet ingrijpen bij overtreding regels gezinshereniging

11-11-2011 • SP-Europarlementariër Dennis de Jong wil dat de Europese Commissie toeziet op de naleving van Europese regels over gezinshereniging en waar nodig ingrijpt. De Europese Commissie zou in een volgende week te verschijnen groenboek, een Europees discussiestuk, de vraag stellen of zij wel moet ingrijpen, nu de bestaande regels mogelijk worden aangepast. De Jong: ´de Commissie moet niet afwachten op eventuele herziening van de bestaande richtlijn. Het is haar taak in te grijpen bij het niet naleven van Europese regels. Ik ga de Eurocommissaris, met mijn collega Europarlementariërs, aan die taak houden’.

Dennis de JongDe SP’er deed deze uitspraken gisteren op een bijeenkomst over gezinshereniging in het Europees Parlement die de SP en GroenLinks samen met de Europese Sociaaldemocraten organiseerde. Tijdens de bijeenkomst was veel interesse voor de situatie in Nederland. De Jong ging dan ook uitgebreid in op de voorstellen van minister Leers. Zo hekelde de SP-Europarlementariër specifiek het voorstel van Leers om partners pas na vijf jaar verblijf in Nederland een zelfstandige verblijfsvergunning toe te kennen. De Jong: ’Hierdoor maak je vrouwen extreem afhankelijk van hun al in Nederland wondende partner. Bijvoorbeeld vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen geen kant meer op: ze doen geen aangifte en zoeken geen hulp omdat ze bang zijn hun verblijfsrecht te verliezen’.

Op dit moment probeert de Nederlandse regering in Europa steun te vergaren voor haar voorstellen voor aanscherping van de Europese regels over gezinshereniging. Die steun is volgens de SP ver weg. Volgende week komt de Europese Commissie met het groenboek over gezinshereniging. De huidige EU-richtlijn, gemaakt in 2003, is gebaseerd op het recht op gezinsleven uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De voorstellen van de Nederlandse regering staan hiermee op gespannen voet.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top