www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

EU rekenkamerrapport legt miljarden verkeerd besteed EU geld bloot

10-11-2011 • Voor het 17e jaar op rij geeft de Europese Rekenkamer nu ook over het jaar 2010 geen goedkeuring aan de uitgaven van de EU. Na vier jaar daling van het foutenpercentage, is dat voor 2010 weer gestegen, van 3.3% naar 3.7% van de begroting, wat op ongeveer 4,5 miljard Euro neer zou komen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Hoewel de meeste fouten door de lidstaten zelf gemaakt worden bij de besteding van EU-subsidies, is het erg teleurstellend dat dit jaar het foutenpercentage zelfs weer oploopt. Het Europees Parlement moet de Commissie dwingen met de lidstaten veel hardere afspraken te maken over de controle op de besteding van EU-gelden.’

Dennis de JongVoor het eerst besteedt de Rekenkamer ook aandacht aan de effectiviteit van de activiteiten van de Europese instellingen. De Rekenkamer stelt vast dat de diensten van de Commissie onvoldoende onderzoeken hoe het komt dat eerder gestelde doelstellingen in de praktijk niet of niet geheel worden verwezenlijkt. De Jong: ‘dit is dezelfde conclusie als in het eerdere onderzoek over agentschappen naar voren kwam dat de SP door de Radboud Universiteit had laten uitvoeren. Ook daar bestaat nauwelijks een betrouwbare effectiviteitsmeting. Ik hoop dat de Rekenkamer op dit gebied gaat doorpakken, want in tijden van crisis moeten we de instellingen niet alleen op rechtmatigheid maar ook op effectiviteit kunnen doorlichten.’

De meeste fouten worden gemaakt bij het besteden van de cohesiefondsen, daar gaat in zo’n 7,7% van de gevallen iets mis. De Jong noemt de situatie: ‘Een rommeltje’. De Cohesiefondsen zijn bedoelt om arme regio’s te helpen en de projecten worden door de EU en de lokale of nationale overheid betaald. In meer dan de helft van de gevallen waarbij fouten worden gemaakt met cohesiefondsen beschikt de lokale overheid volgens de rekenkamer over voldoende informatie over onrechtmatige bestedingen, maar wordt niet ingegrepen. Een derde van de fouten betrof projecten die volgens de regels helemaal geen recht hadden op subsidie. De Jong: ‘De SP wil al jaren stoppen met het nodeloos rondpompen van geld: de rijkere lidstaten hebben helemaal geen arme-regio subsidie uit de cohesiefondsen nodig. Daarnaast moeten overheden aangepakt worden als ze fraude met EU geld toestaan, dat geld moet terugbetaald worden aan de EU’.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
top