www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

Weeklog Dennis de Jong: Weg uit de rat race – Basisgoederen (slot)

24-08-2014 Nadat ze in hun boek ‘Hoeveel is Genoeg?’de basisgoederen die mensen echt nodig hebben, hadden opgeschreven, deden de Skidelsky’s concrete voorstellen om aan de rat race van meer, meer, meer te ontsnappen. In deze laatste blog over dit onderwerp staat de vraag centraal wat we er als eurofractie aan kunnen doen: Een ander Europa is mogelijk, maar dat vereist wel een eind aan de dominantie van eurocraten en de grote bedrijven.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Basisgoederen (IV) – Vrije Tijd

17-08-2014 Terecht noemen de Skidelsky’s in hun boek ‘Hoeveel is Genoeg?’ vrije tijd als basisgoed. In hun kritiek op de manier waarop de markt ons leven grotendeels heeft overgenomen, pleiten de Skidelsky’s voor meer vrije tijd, d.w.z. tijd die je kunt besteden aan wat (immateriële) bevrediging geeft, en wat niet dient om weer iets anders mee te verwezenlijken. Die vorm van vrije tijd is de afgelopen jaren steeds schaarser geworden. Als je het mij vraagt, is dat niet toevallig.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Basisgoederen (III) – Geborgenheid

10-08-2014 In deze serie ‘zomerblogs’ staat iedere week een ander basisgoed centraal volgens de definities van de Skidelsky’s in hun boek ‘Hoeveel is genoeg?’. In plaats van een samenleving waar alles wordt bepaald door de markt en een eeuwige honger naar meer geld en consumptiegoederen, zoeken de Skidelsky’s naar een andere manier van samenleven, waarbij het draait om echt wezenlijke zaken. Na gezondheid, respect, en vriendschap, gaat dit keer over ‘geborgenheid’.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Hoeveel is genoeg? Over basisgoederen (II)

03-08-2014 Vader en zoon Skidelsky bekritiseren in hun boek ‘Hoeveel is genoeg?’ de manier waarop onze huidige maatschappij alleen uit is op economische groei. Onze waarden worden steeds meer economische waarden, waarbij winstmaximalisatie voorop staat, zelfs bij publieke instellingen. Zij nemen daartegen stelling en benoemen een aantal basisgoederen, waar het echt om zou moeten gaan. Na vorige week over gezondheid als basisgoed te hebben geschreven, ga ik deze week in op ‘respect en vriendschap’.

> Lees verder…

SP steunt oproep tot onmiddellijk staakt-het-vuren en noodhulp in Gaza

30-07-2014 Vandaag roepen vrijwel alle Europarlementariës van de fractie Verenigd Links, waar ook de SP bij is aangesloten, de Europese Unie op druk te zetten op Israël om de aanvallen op Gaza onmiddellijk te staken en ruimte te bieden voor noodhulp. SP-Europarlementariërs Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur hebben de oproep mede ondertekend.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Hoeveel is genoeg? Over basisgoederen (I)

27-07-2014 De komende weken volgen er wel weeklogs, maar omdat het Europees Parlement inmiddels met reces is, zullen ze er anders uitzien dan normaal. De komende vijf weeklogs zullen alle gewijd zijn aan het boek van vader en zoon Skidelsky: Hoeveel is genoeg? Het boek is een directe aanval op hoe we maar voortrazen op weg naar steeds meer economische groei, zonder dat dit leidt tot meer welzijn. De Skidelsky’s definiëren zeven basisgoederen, waar het echt om zou moeten gaan. In elk weeklog ga ik in op een of meer van die basisgoederen en wat de verwezenlijking ervan voor het Europees beleid betekent. Een andere wereld is mogelijk, ook in Europa!

> Lees verder…

Raad van Europa en Rusland overleggen over herstel samenwerking

16-07-2014 De voorzitter van de Russische Staatsdoema zal met de president van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa nagaan hoe de verbroken relatie tussen het Russische parlement en de assemblee van alle parlementen in Europa te herstellen is. Die toezegging deed Doema-voorzitter Sergey Naryshkin deze week in Moskou aan drie fractievoorzitters uit de parlementaire assemblee. Tiny Kox, voorzitter van de linkse fractie, is tevreden: 'In tijden van crisis moeten parlementariërs elkaar niet uitsluiten maar met elkaar naar oplossingen zoeken. Dat is de betekenis van parlementaire diplomatie.'

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: bijna vakantie, dus kans op nieuwe euro-onrust

13-07-2014 Nog twee weken en dan gaat het Europees Parlement op reces. In de afgelopen jaren werd het vaak juist tijdens het reces onrustig rondom de euro. Dat zou dit jaar zomaar weer eens het geval kunnen zijn. De crisis bij de Portugese bank Espirito Santo lijkt een eerste voorteken. Zoals we vanuit de SP al jaren betogen: de schijnbare rust rondom de euro is bedrieglijk. Er broeit nog van alles. Ik houd mobiel en internet tijdens het zomerreces in ieder geval onder handbereik.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: welke parlementaire commissies doen ertoe?

06-07-2014 De media zijn tevreden: Nederlanders zitten in groten getale in belangrijke commissies van het Europees Parlement. Met name de economische commissie wordt daarbij genoemd, waar inmiddels vijf Nederlandse Europarlementariërs in terecht zijn gekomen. In mijn ogen is dat een misrekening: die commissie heeft in de afgelopen jaren in sneltreinvaart nieuwe wetten aangenomen om het speculatieve gedrag van financiële instellingen enigszins aan banden te leggen. Die wetten waren in onze ogen onvoldoende, maar feit blijft dat het wetgevingsproces voor nu bijna is afgerond. En dan zit je in zo’n commissie toch vooral moties over beleid aan te nemen. Als SP hebben we bewust gekozen voor handel en interne markt als speerpunten: mijn voorspelling is dat juist op die gebieden de komende jaren veel te doen zal zijn.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: SP-eurofractie richt zich op handel, interne markt en begrotingscontrole

29-06-2014 Volgende week is de eerste Straatsburgsessie met de nieuw verkozen Europarlementariërs. Dan wordt ook definitief vastgesteld wie in welke parlementaire commissie komt. De onderhandelingen daarover in de groep vielen voor de SP-eurofractie goed uit: Anne-Marie gaat zich storten op internationale handel en zelf mag ik door in de interne marktcommissie en in de commissie begrotingscontrole. Een mooi begin van een nieuwe parlementaire termijn.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top