www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

/europa :: Nieuws

Raad van Europa en Rusland overleggen over herstel samenwerking

16-07-2014 De voorzitter van de Russische Staatsdoema zal met de president van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa nagaan hoe de verbroken relatie tussen het Russische parlement en de assemblee van alle parlementen in Europa te herstellen is. Die toezegging deed Doema-voorzitter Sergey Naryshkin deze week in Moskou aan drie fractievoorzitters uit de parlementaire assemblee. Tiny Kox, voorzitter van de linkse fractie, is tevreden: 'In tijden van crisis moeten parlementariërs elkaar niet uitsluiten maar met elkaar naar oplossingen zoeken. Dat is de betekenis van parlementaire diplomatie.'

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: bijna vakantie, dus kans op nieuwe euro-onrust

13-07-2014 Nog twee weken en dan gaat het Europees Parlement op reces. In de afgelopen jaren werd het vaak juist tijdens het reces onrustig rondom de euro. Dat zou dit jaar zomaar weer eens het geval kunnen zijn. De crisis bij de Portugese bank Espirito Santo lijkt een eerste voorteken. Zoals we vanuit de SP al jaren betogen: de schijnbare rust rondom de euro is bedrieglijk. Er broeit nog van alles. Ik houd mobiel en internet tijdens het zomerreces in ieder geval onder handbereik.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: welke parlementaire commissies doen ertoe?

06-07-2014 De media zijn tevreden: Nederlanders zitten in groten getale in belangrijke commissies van het Europees Parlement. Met name de economische commissie wordt daarbij genoemd, waar inmiddels vijf Nederlandse Europarlementariërs in terecht zijn gekomen. In mijn ogen is dat een misrekening: die commissie heeft in de afgelopen jaren in sneltreinvaart nieuwe wetten aangenomen om het speculatieve gedrag van financiële instellingen enigszins aan banden te leggen. Die wetten waren in onze ogen onvoldoende, maar feit blijft dat het wetgevingsproces voor nu bijna is afgerond. En dan zit je in zo’n commissie toch vooral moties over beleid aan te nemen. Als SP hebben we bewust gekozen voor handel en interne markt als speerpunten: mijn voorspelling is dat juist op die gebieden de komende jaren veel te doen zal zijn.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: SP-eurofractie richt zich op handel, interne markt en begrotingscontrole

29-06-2014 Volgende week is de eerste Straatsburgsessie met de nieuw verkozen Europarlementariërs. Dan wordt ook definitief vastgesteld wie in welke parlementaire commissie komt. De onderhandelingen daarover in de groep vielen voor de SP-eurofractie goed uit: Anne-Marie gaat zich storten op internationale handel en zelf mag ik door in de interne marktcommissie en in de commissie begrotingscontrole. Een mooi begin van een nieuwe parlementaire termijn.

> Lees verder…

Raad van Europa: Veel privatiseringen hebben averechts resultaat voor publieke dienstverlening

28-06-2014 Publieke dienstverlening van hoge kwaliteit is een vitaal vereiste voor een sterke democratie, en elke toekomstige ingrijpende overheidshervorming moet daarom voortaan de belangen van de burgers beter in ogenschouw nemen alsook de gemeenschappelijke Europese waarden. Dat advies geeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa aan de parlementen en regeringen van de 47 lidstaten van Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie. De assemblee in Straatsburg stemt in grote meerderheid in met een voorstel daartoe van SP-senator Tiny Kox.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Meer aandacht voor integriteit in Europees Parlement

22-06-2014 Eerder deze maand werd ik door de grootste anti-corruptie organisatie, Transparency International, benaderd met het verzoek of ik een ‘intergroep’ over integriteit zou willen oprichten in het Europees Parlement. Natuurlijk heb ik op dit verzoek positief gereageerd. Ik had in de afgelopen jaren al een informeel netwerk opgebouwd, maar dat zou nu moeten worden geformaliseerd. De eerste stappen zijn gezet: veel Europarlementariërs reageerden enthousiast. Als het lukt, hebben we er weer een pressiegroep bij tegen corruptie en vriendjespolitiek.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Hoe eurokritisch is Europees Links?

15-06-2014 Langzamerhand komen de onderhandelingen tussen de verschillende politieke fracties en de individuele partijen ten einde en wordt duidelijk hoe groot de verschillende fracties in het Europese Parlement worden. Ten onrechte gaat alle aandacht daarbij uit naar de fracties die enerzijds Wilders, anderzijds het Britse UKIP willen vormen. Er zijn echter ook andere eurokritische geluiden in het EP die zich duidelijk distantiëren van extreemrechts: de conservatieven aan de rechterkant en de fractie waar de SP toe behoort, Verenigd Links, aan de linkerkant. Bij Verenigd Links blijkt na de verkiezingen een veel groter deel van de fractie te behoren tot eurokritische partijen dan voorheen. Dat gaat in de komende jaren zeker verschil maken.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Waar zijn de Europarlementariërs na de verkiezingen gebleven?

08-06-2014 Iemand schreef naar De Telegraaf: “Na de Europese verkiezingen hoor je niets meer van de verkozen Europarlementariërs. Die gaan gewoon lekker in de zon zitten en ondertussen hun zakken vullen.” Tja, niet erg bemoedigend, als je net aan een, in mijn geval nieuwe termijn begint. Na alle publiciteit hierover kan iedereen weten dat SP-volksvertegenwoordigers hun zakken nergens vullen, ook niet de Europarlementariërs. Maar dat het relatief stil is geworden, is een feit. Dat komt echter doordat de weken na de verkiezingen vooral interne zaken geregeld moeten worden. Hierbij een overzicht en ook een beetje een verantwoording naar die briefschrijver toe.

> Lees verder…

Vorming Palestijnse regering belangrijke stap in goede richting

02-06-2014 SP-senator Kox noemt de vorming van een nieuwe Palestijnse regering 'een heel belangrijke stap in de goede richting.' De nieuwe regering kan rekenen op steun op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en mag nu presidents- en parlementsverkiezingen gaan voorbereiden.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Juncker - Wordt ie ’t of wordt ie ’t niet?

01-06-2014 De messen worden geslepen: Cameron wil Juncker niet als voorzitter van de Europese Commissie, maar Merkel staat achter ‘haar’ kandidaat. Het Europees Parlement dreigt zelfs met een veto, als hij het niet wordt, want de christen-democraten zijn weer de grootste fractie geworden en dus heeft de kiezer gesproken. Maar heeft u nu echt gekozen voor deze eurofiel die al tientallen jaren in het Brusselse meeloopt? Had u zelfs als u voor het CDA stemde, deze Luxemburger als gedroomde kandidaat voor ogen? Het lijkt me onwaarschijnlijk. Het blijft toch een hoog poppenkastgehalte houden. Het zou me niets verbazen, als er uiteindelijk toch een andere christen-democraat de Commissie gaat leiden.

> Lees verder…

/europa :: Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
Studio SP
top