www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

/europa :: agenda

  • Woensdag 23 april Amsterdam - 19:00 - 22:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement, Eric Smaling, gaat in debat op "Het Europese Verkiezingsdebat" - Groener en eerlijker uit de crisis? in het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Nes 45
  • Donderdag 24 april Eindhoven - 13:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Dick Schaap neemt deel aan een verkiezingsdebat georganiseerd door de International Business School van Fontys Hogeschool over internationalisering in het hoger onderwijs en de rol van de Europese Unie daarbij.
  • Donderdag 24 april Woerden - 13:30 uur, Anne-Marie Mineur, SP-kandidate voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, is te gast op het forum Europese Verkiezingen van ANBO (Klik hier voor meer informatie.).
  • Vrijdag 25 april Den Haag - 13:00 - 16:30 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan een verkiezingsdebat georganiseerd door de Nederlandse Vrouwenraad en de Vereniging voor Vrouwenbelangen. Locatie: Het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, Den Haag.
SP.nl/europa

Welkom op het SP themakanaal over Europese zaken. U vindt hier de informatie van de SP vanuit het Europees Parlement en de Eerste en Tweede Kamer over Europese onderwerpen. Meer informatie over de fractie en medewerkers die in het Europees Parlement werken vindt u op deze pagina.

De adresgegevens van de SP-vertegenwoordiging in het Europees Parlement vindt u hier.

Eurocrisis

Lees hier alles over de Eurocrisis en bekijk de animatiefilm waar Jan Marijnissen de geschiedenis van Europa vertelt, in 15 minuten.

Lees ook het SP actieplan tegen speculanten.

nieuws

/europa :: Nieuws

Justitiesamenwerking ja, Europees Openbaar Ministerie nee

22-04-2014 SP-Kamerlid Van Nispen wil dat minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zich duidelijker uitspreken tegen verdergaande overdracht van bevoegdheden op justitie-gebied. ‘Natuurlijk moeten we samenwerken, boeven houden zich immers ook niet aan de landsgrenzen. Maar het is niet noodzakelijk en zelfs onwenselijk om bevoegdheden te blijven overdragen aan Europa. Het strafrecht moet een nationale aangelegenheid blijven. Als de Nederlandse bewindspersonen in de Tweede Kamer duidelijke taal spreken, dan moeten ze dat voortaan ook in Brussel doen,' aldus Van Nispen.

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: Pasen, ook in Oekraïne

20-04-2014 Steeds heb ik de overtuiging gehad dat religieuze leiders een positieve rol kunnen spelen bij het beheersen van conflicten en het op gang brengen van verzoening. Die overtuiging krijgt in het geval van Oekraïne echter wel een flinke knauw. De Oekraïens-Orthodoxe Kerk staat daar lijnrecht tegenover de Russisch-Orthodoxe Kerk. Zelfs op Pasen, het feest van de wederopstanding, lukt het de geestelijken niet het goede voorbeeld te geven. Terwijl dialoog meer dan ooit nodig is, geven de instituten die dat goed zouden moeten kunnen, niet thuis. Een gemiste kans. Ik kan slechts hopen dat dit Paasfeest ook aan hen duidelijk maakt dat het zo niet verder kan.

> Lees verder…

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Halfslachtig besluit Europees Parlement over transparantieregister

15-04-2014 Vandaag stemde het Europees Parlement over de evaluatie van het transparantieregister. Via dit register moeten lobbyisten openheid van zaken geven, als ze zich in hun activiteiten onder meer richten op de Europese Commissie of het Europees Parlement. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Nu is het register vrijwillig. Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans. Pas in 2017 zal het register opnieuw worden geëvalueerd en tot die tijd zitten we opgescheept met een halfbakken instrument.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

Week van de waarheid voor transparantie in het Europees Parlement

14-04-2014 Deze week wordt duidelijk of het Europees Parlement serieus werk maakt van transparantie of dat alle uitlatingen hierover vooral verkiezingsretoriek zijn. Op 14 april vraagt lobbywaakhond ALTER-EU alle kandidaat Europarlementariërs kleur te bekennen: tekenen zij de pledge voor meer transparantie of niet? Als SP-eurofractie zullen we dit nauwkeurig bijhouden en hierover blijven rapporteren. Zo wordt duidelijk welke kandidaten echt werk willen maken van transparantie. Op dinsdag stemt het EP over de evaluatie van het transparantieregister. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het huidige register is onvolledig en nog veel lobbyisten hebben zich niet geregistreerd. Daarom heb ik een aantal aanscherpingen voorgesteld, waaronder de verplichting voor Europese ambtenaren alleen nog contact te hebben met geregistreerde lobbyisten’. Tenslotte wordt het ook de week, waarin duidelijk wordt of de voorzitter van het EP, Martin Schulz, kan aanblijven nadat hij eerder heeft geprobeerd zaken in de doofpot te stoppen die zijn eigen integriteit betreffen.’

> Lees verder…

Weeklog Dennis de Jong: De vercommercialisering van de Nederlandse Staat

13-04-2014 Vorig jaar stelde Harry van Bommel er al Kamervragen over, maar ook dit jaar ontving ik weer een uitnodiging voor het feestje dat de Nederlandse ambassade in Brussel ter gelegenheid van Koninginnedag en nu dus Koningsdag organiseert. Op zich heel aardig allemaal, zij het dat er een kaartje bij zat dat vijf multinationals een deel van de kosten ervan op zich hebben genomen. Dat moge passen in de lijn van de Koning, die zichzelf ook ziet als handelsreiziger, maar ik vind het een schande voor de diplomatie die onafhankelijk behoort te zijn van welk bedrijf dan ook.

> Lees verder…

Raad van Europa moet illegale inlijving Krim ondubbelzinnig veroordelen

10-04-2014 De inlijving van de Krim door Rusland is een klare schending van het internationale recht. Dat zei SP’er Tiny Kox vandaag namens de linkse fractie in de Raad van Europa. ‘Zolang Rusland niet terugkeert op haar schreden, isoleert het land zich van de rest van de internationale gemeenschap. Het is de taak van de parlementaire assemblee om deze illegale annexatie ondubbelzinnig te veroordelen teneinde te doen wat we moeten doen: de regels van de rechtsstaat en de rechten van al onze burgers beschermen.’

> Lees verder…

Brusselse bankenlobby moet aan banden gelegd worden

09-04-2014 De aanwezigheid van de financiële lobby in Brussel is nog groter dan verwacht, dat is de belangrijkste uitkomst van een vandaag verschenen rapport van lobby-waakhond Corporate Europe Observatory. Uit het rapport ‘De vuurkracht van de financiële lobby’ blijkt dat de financiële sector per jaar meer dan 120 miljoen euro uitgeeft aan het Brusselse lobbywerk en daarvoor meer dan 1700 lobbyisten beschikbaar heeft. Erik Wesselius, 4e op de kandidatenlijst van de SP bij de Europese verkiezingen: ‘We wisten dat de bankenlobby sinds de bankencrisis in Brussel alle middelen inzet om Europese besluiten over de bankensector te beïnvloeden, maar de nu gepubliceerde cijfers overtreffen alle eerdere schattingen. Banken, beleggers en speculanten hebben een veel te dikke vinger in de pap bij de Brusselse besluitvorming. De SP wil een Europa waarin de belangen van de burgers voorop staan, niet die van de banken.’

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

/europa :: Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
Studio SP
top