www.sp.nl/emileroemer

Homepage SPSlash Emile Roemer

Zoeken in /emileroemer

Lees Emile

Tot hier 
en nu verder

Op Twitter
sp.nl/Emile Roemer

Roemer op SP-congres: 'Wij laten Nederland niet rechts liggen'

30-06-2012 • 'Mark Rutte, ik heb wel met ’m te doen. Slapeloze nachten heeft hij, bij de gedachte dat de SP in het torentje zit. Mark, ik kan je geruststellen. Mocht de SP straks in het torentje zitten, dan komen de slaappillen gewoon terug in het basispakket!' Dat zei SP-leider Emile Roemer vandaag op het XIXe congres van de SP.

De SP stelde op het verkiezingscongres in Den Bosch het verkiezingsprogramma ´Nieuw Vertrouwen´ en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vast. Volgens Ronald van Raak, penvoerder namens de programmacommissie is het programma dankzij de inbreng van de congresafgevaardigden opnieuw beter geworden.

Emile Roemer

Het aangepaste programma is op korte termijn te lezen op deze website. Het congres steunde onder andere het voorstel om de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking vast te stellen op 0,8% van het bruto binnenlands product (BBP).

Congresvoorzitters Bob Ruers en Riet de Wit
Congresvoorzitters Bob Ruers en Riet de Wit

Op het congres werd tevens gesproken over de kandidaten waarmee de SP de verkiezingen ingaat. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur, kiest de partij voor ervaring, aangevuld met nieuwe krachten. Na lijsttrekker Emile Roemer, blijven de zittende Kamerleden op de lijst staan. Uitzondering is Ewout Irrgang, die aangaf niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode in de Kamer. Irrgang werd met een staande ovatie door het congres bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de SP-fractie in de Tweede Kamer.

Ewout Irrgang en Emile Roemer
Ewout Irrgang en Emile Roemer

Het congres werd toegesproken door Steingrimur Sigfusson, minister van Economische Zaken en vice-premier van IJsland. Zijn partij zit sinds 2009 in de regering en heeft dus de zware taak de puinhopen van het faillissement van de IJslandse banken op te ruimen. Toch heeft het land de laatste jaren grote stappen voorwaarts gemaakt: een teruglopende werkloosheid, forse economische groei en het begrotingstekort is van 13% teruggebracht naar 1,5%.

Emile Roemer en Steingrímur Sigfusson
Emile Roemer en Steingrímur Sigfusson

Sigfusson benadrukte dat het mogelijk is om op een sociale manier de crisis te lijf te gaan. Door de verzorgingsstaat intact te houden garandeerde de regering zo dat ook mensen die hun baan kwijtraken, iets te besteden houden, wat de economische groei ten goede kwam. Het belangrijkste advies van de vice-premier was: wees eerlijk en neem snel besluiten.

Stemkaarten

Lieke Smits, de kersverse voorzitter van ROOD vertelde in haar toespraak klaar te zijn met het beeld alsof ouderen en jongeren tegenover elkaar staan. ‘En als ik dan studenten met chique blousejes op televisie hoor praten over een generatieconflict, en over generationele verdelingsvraagstukken, dan vraag ik mij af wie zij zijn. Wie vertegenwoordigen zij eigenlijk? Praten zij namens de studenten op de kappersopleiding? Vertegenwoordigen zij de Rotterdamse jongere die zijn wijk achteruit ziet gaan? Nee, die jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd door studenten in maatpakken die consequent ouderen in een kwaad daglicht stellen’, aldus Smits, die aankondigde met ROOD de strijd aan te blijven gaan tegen jeugdwerkloosheid, huisjesmelkers en armoede onder kinderen.

Lieke Smits
ROOD-voorzitter Lieke Smits

SP-leider Emile Roemer sloot het congres af met zijn toespraak. 'We maken een nieuw begin. Om het vertrouwen van mensen in de economie, het vertrouwen van mensen in de politiek en het vertrouwen van mensen in elkaar te herstellen. Het is onze plicht om te gaan bouwen aan ‘nieuw vertrouwen.’

Emile Roemer

Emile Roemer

'Als we het goed aanpakken, wordt 12 september een heel mooie dag. Voor ons, maar vooral voor al die mensen nu het vertrouwen in de politiek hebben verloren. Mensen die van ons verwachten dat wij er zullen zijn voor hen. Gemakkelijk zal het niet worden, het land besturen in een tijd van diepe crisis. Het is moeilijk je eigen huis te bouwen op de puinhopen van een ander. Maar we doen het toch, omdat wij Nederland niet rechts laten liggen.'

Bekijk alle foto's van het XIX Congres hier:

Studio SP
top