www.sp.nl/emileroemer

Homepage SPSlash Emile Roemer

Zoeken in /emileroemer

Lees Emile

Tot hier 
en nu verder

Op Twitter
sp.nl/Emile Roemer

Roemer: 'EU-top is grote stap in verkeerde richting'

29-06-2012 • SP-fractievoorzitter Roemer reageert ontevreden op de uitkomsten van de meest recente Eurotop. Volgens hem is feitelijk besloten tot een bankenunie. Daarnaast krijgt Van Rompuy de kans om zijn ideeën over een federaal Europa verder uit te werken. 'Straks draaien we dus met zijn allen op voor failliete banken, zonder dat de bankensector eerst door de overheid van het land van die bank is aangepakt. Een slechte ontwikkeling. Onbegrijpelijk dat Rutte hiermee heeft ingestemd, aangezien dit haaks staat op wat hij eerder deze week in de Tweede Kamer zei.'

Emile RoemerRoemer verwacht dat de huidige aanpak wederom onvoldoende zal blijken. 'De noodfondsen zullen nooit groot genoeg zijn om aanvallen van speculanten af te slaan, zeker niet zonder verregaande regulering van de financiele sector. Het zal snel onvermijdelijk blijken te zijn, dat de ECB hier een belangrijke rol in zal moeten spelen.'

De SP-leider verwelkomt de plannen voor stimulering van de economie. Hij vreest echter dat dit onvoldoende zal zijn. 'Natuurlijk is het goed om te proberen de economie uit het slop te trekken. Dat bepleiten wij al langer in Nederland en dat is ook in Europa belangrijk. Maar zolang de EU kwetsbare economieën blijft dwingen hun economie alleen maar kapot te bezuinigen, worden deze inspanningen snel weer teniet gedaan. We zouden er beter aan doen de sterke eurolanden de binnenlandse vraag te laten stimuleren. Dan maak je een begin aan een oplossing voor een economie in zwaar weer.'


Moed College
Studio SP
top