www.sp.nl/emileroemer

Homepage SPSlash Emile Roemer

Zoeken in /emileroemer

Lees Emile

Tot hier 
en nu verder

Op Twitter
sp.nl/Emile Roemer

Roemer op Malieveld: 'Ik zal niet rusten voor deze plannen van tafel zijn!'

22-03-2012 • Op het Malieveld in Den Haag verzamelden donderdagmiddag zo'n 15.000 mensen om te demonstreren tegen de Wet Werken naar Vermogen. Ook Emile Roemer was aanwezig en hij sprak in felle bewoordingen: 'Deze wet moet nú van tafel. Ik zit dertig jaar in de politiek en dit is werkelijk het meest asociale plan dat ik ooit ben tegengekomen.'

Demonstratie Malieveld

Op het podium konden een aantal mensen uit de sociale werkvoorziening vragen stellen aan de aanwezige politici. Aan allen werd ook gevraagd of zij voor of tegen de wet gaan stemmen. De Kamerleden van PVV, VVD en CDA konden na hun 'ja' rekenen op veel boegeroep en gefluit. Roemer liet weten: 'Ik zal niet rusten voor deze plannen van tafel zijn.' Over het voorstel om onder het minimunloon te gaan werken zei hij: 'Het kabinet heeft daarvoor zo'n moeilijk woord gekozen: loondispensatie. Maar dat komt gewoon neer op loondiscriminatie!'

Demonstratie Malieveld

70.000 banen in de sociale werkvoorziening dreigen te verdwijnen. Daarnaast wordt er flink gekort op uitkeringen en regelingen voor jonggehandicapten. De aanwezigen maken zich flink zorgen over hun toekomst. Er werd al eerder tegen deze plannen gedemonstreerd, onder meer in december in Den Bosch tijdens de manifestatie 'Armoede werkt niet'.

Demonstratie Malieveld

In april wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gedebatteerd.

Demonstratie Malieveld

Meer foto's:


Moed College
Studio SP
top