www.sp.nl/emileroemer

Homepage SPSlash Emile Roemer

Zoeken in /emileroemer

Lees Emile

Tot hier 
en nu verder

Op Twitter
sp.nl/Emile Roemer
5 JULI 2008

Column

Emile Roemer:

Rookverbod al eeuwen oud

Emile Roemer

Afgelopen donderdag ging de Tweede Kamer met reces. Maar na de laatste stemmingen zat er nog wel een pilsje aan op het plein voor de Tweede Kamer. Sommige mensen die in het café waren moesten nog wel erg wennen aan de nieuwe afspraken sinds 1 juli, een rookverbod in de horeca. Dus was het (ook dankzij het mooie weer) druk op de terrassen vóór de cafés met stevige rokers. Natuurlijk is dit onderwerp de afgelopen weken veel besproken, waar je ook kwam.

Zo was ik laatst bij een jubileumfeest van de Gildenkring in het Land van Cuyk. Tientallen Gildenverenigingen lieten zich van de beste kant zien in een mooie parade. Ik kwam daar in gesprek met mensen die mij van alles konden vertellen over de geschiedenis van de Gilden en Schuttersverenigingen in het algemeen en van de St. Antoniusgilde uit St. Anthonis in het bijzonder.

St. Anthonis vormde vanaf omtrent 1400 met Boxmeer eeuwenlang de vrije heerlijkheid Boxmeer. Rond 1570 waren het woelige tijden; de eerder protestant geworden graaf Willem van den Bergh werd in die tijd weer katholiek. Vermoedelijk is hierdoor in 1576 het gilde opgericht als een kerkelijke broederschap ter bescherming van huis en haard tegen "allerlei gespuis". In 1683 werd voor de Gilde een nieuw reglement opgesteld. Deze unieke "gildebrief" is nog steeds in bewaring bij het gemeentebestuur van Sint Anthonis. Natuurlijk “dook” ik even in dat document, uit belangstelling en nieuwsgierigheid. Welke afspraken waren 325 jaar geleden belangrijk. En zo kwam ik op een wel heel bijzonder artikel uit dat reglement...

“Indien in de vergaederinghe iemand claght of te kennen geeft, of men andersints merckt dat iemant den geur des toebacks schaedelick of lastich val, sal den smoker, des kennis krygende, daetelick buytens huys gaen, of in een besonder vertreck daer hy niemant moeielick valt. Het toeback kauwen wordt om syn onardigheit en quaede effecten t’eenemael verboden; op peene van een piont wachs.”

We hadden dus al lang een rookverbod, alleen waren we het even vergeten….


Moed College
Studio SP
top