www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie

Standpunt :: MKB

Het Midden- en klein kleinbedrijf is het hart van onze economie: 95 procent van alle bedrijven in Nederland is klein, met 20 of minder medewerkers. Deze belangrijke spil van werkgelegenheid is wendbaar en innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. Het kleinbedrijf is dan ook een onmisbare toeleverancier van het grootbedrijf.

De menselijke maat

Daarnaast weerspiegelt het kleinbedrijf de menselijke maat; door hun schaal en aard bevinden kleine bedrijven zich midden in de samenleving, tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor werkgelegenheid in dorpen en voor de leefbaarheid van het platteland. Bovenal is de betrokkenheid bij de zaak van ondernemers en werknemers in het kleinbedrijf groot.

De SP wil meer hart voor de zaak

De SP wil dat de politiek meer oog krijgt voor de belangen en problemen van kleine bedrijven. De machtspositie van het kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is vaak zwak daar waar het gaat om onderhandelingen over prijzen, het huren van gewilde bedrijfslocaties of het dingen naar overheidsopdrachten. Het besef van hoe belangrijk het is om kleine bedrijven te behouden moet daarom in de politiek doordringen. De SP wil dat er bij het maken van regels en wetten meer rekening wordt gehouden met het kleinbedrijf.

Het plan Hart voor de Zaak steun de kleine ondernemer bevat tientallen voorstellen om de positie van kleine zelfstandigen te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee deze bedrijven te maken krijgen komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit.

Overzicht alle standpunten economie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top