www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie
Beelden van Nigerdelta
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Hoorzitting Nigerdelta: Shell geeft fouten toe

26-01-2011 • Op initiatief van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen ondervroegen Nederlandse parlementariërs Shell over de oliewinning in Nigeria. Milieudefensie en Amnesty International spraken het bedrijf er op aan dat het te weinig doet aan onderhoud van pijpleidingen en het opruimen van vervuiling, waardoor vruchtbaar land op veel plaatsen is bedekt met een dikke laag oliedrab. Ook zou Shell op grote schaal gas, dat vrijkomt bij de oliewinning, affakkelen in plaats van nuttig gebruiken. Duidelijk werd dat Shell erkent dat de situatie in de Nigerdelta ernstiger is dan men oorspronkelijk deed voorkomen.


Dhr Ofehe van de 'Hope for Nigerdelta Campagin' vertelt over de situatie in de Nigerdelta

De hoorzitting trok massale belangstelling. De zaal was te klein om al het publiek een plaatsje te kunnen geven. Zowel nationale als internationale pers deden verslag van de hoorzitting. Gesthuizen: 'Doel van de hoorzitting was om erachter te komen of de cijfers en intenties van Shell in Nigeria kloppen.' Shell geeft steeds aan dat het zijn uiterste best doet om de troep op te ruimen, maar dat het bedrijf wordt tegengewerkt door rebellen en afhankelijk is van de Nigeriaanse regering. Het bedrijf publiceert dan ook regelmatig cijfers over olielekkages, schoonmaak en het affakkelen van gas. 'Daarnaast wil ik graag weten wat de Nederlandse overheid kan doen om de problemen op te lossen in de Nigerdelta,' aldus Gesthuizen.

Shell beweerde in 2007 dat 50% van de gasfakkels zijn gedoofd. Het affakkelen gebeurt soms vlakbij huizen van de Nigeriaanse bevolking. Kinderen groeien daardoor op in de stank en hitte van een vlam van meer dan duizend graden Celcius. Gesthuizen: 'In 2007 stookte Shell de helft van het gas dus gewoon op. Ik vind dat een vreselijke verspilling en vervuiling. Toen ik dat tijdens een radioprogramma aan de kaak stelde, belde een woordvoerder van Shell op om te vertellen dat anno nu nog maar 20% van de gasfakkels zou branden. Maar tijdens de hoorzitting zeiden de heren van Shell weer dat toch de helft van het gas verbrand wordt. Dat roept vragen op: hoe kan het dat de situatie sinds 2007 niet verbeterd is? En hoe betrouwbaar zijn de cijfers van Shell eigenlijk?'

Directeur Wit van Shell
Directeur de Wit van Shell Nederland

Er zijn verschillende oorzaken van olielekkages bij de pijpleidingen. Shell zegt dat die met name te wijten zijn aan sabotage en niet aan slecht onderhoud. Gesthuizen: 'Ook wat dat betreft schept de hoorzitting een nieuw beeld. Volgens eerdere cijfers van Shell zou 98% van de lekkages de schuld zijn van sabotage. Maar nu is Shell met nieuwe cijfers gekomen, waaruit blijkt dat in 1 op de 3 gevallen de oorzaak van een lekkage niet ligt bij sabotage, maar bij achterstallig onderhoud. Voor het slechte onderhoud is Shell als enige of ten minste als eerste verantwoordelijk. De SP roept Shell dan ook met klem op om de troep van deze lekkages op te ruimen en de schade te herstellen.'

Volgens Gesthuizen heeft Shell vandaag haar ware gezicht getoond. Het zorgvuldig opgepoetste imago van een bedrijf dat zich soms belangeloos inspant voor een betere wereld liep een flinke vlek op. Gesthuizen: 'Ik vroeg waarom Shell zich niet openlijker uitspreekt tegen de corruptie bij de Nigeriaanse overheid. Uit het antwoord blijkt dat Shell om bedrijfsstrategische redenen dingen binnenskamers houdt, uit angst dat openheid het bedrijfsbelang kan schaden. Volgens Shell gaan economische belangen dus boven de belangen van de Nigeriaanse bevolking.'

Gesthuizen neemt naar aanleiding van de hoorzitting het voortouw om de Nederlandse regering te vragen wat die kan doen om de situatie in Nigeria te verbeteren. Verder probeert SP-Europarlementariër Dennis de Jong op Europees niveau een hoorzitting te organiseren over de oliewinning in Nigeria.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top