www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Versterk de positie van kleine ondernemers’

30-03-2010 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen presenteert vandaag het plan Hart voor de Zaak: “Dit plan voor de kleine zelfstandige bevat tientallen voorstellen om ruimte en steun te geven aan deze honderdduizenden bedrijven.” aldus Gesthuizen. De SP stelt onder meer voor om de inkoopmacht van de allergrootste bedrijven te beperken, om een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid op te zetten en om de huurbescherming van kleine ondernemers te verbeteren.

Volgens de SP is meer aandacht voor kleine bedrijven hard nodig. Zo’n 95 procent van het bedrijfsleven in Nederland is klein. Vooral in crisistijd blijkt dat hun positie in de markt kwetsbaar is en dat meer steun nodig is. Gesthuizen: “Denk aan de voorbeelden rond inkoopmacht, waarbij grote afnemers als supermarkten de kleinere leveranciers het vel over de neus halen. Betalingstermijnen worden opgerekt naar vier maanden; er wordt eenzijdig tien procent korting over reeds geleverde waar geëist en er wordt gedreigd met het beëindigen van het contract als de kleine ondernemer dat niet pikt.”

Ook de zwakke huurbescherming van zelfstandigen is de SP een doorn in het oog. Nu kan een verhuurder een detaillist uit zijn pand zetten onder het mom van een op handen zijnde renovatie. Deze maas in de wet wordt grif gebruikt om ondernemers op staat te zetten. Gesthuizen bepleit een wetswijziging waardoor de hurende ondernemer voortaan niet met lege handen staat maar zijn recht kan halen.

De SP maakt zich hard voor een goede en betaalbare mogelijkheid voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast stelt Hart voor de Zaak voor om de kosten van het doorbetalen van ziek personeel voor kleine ondernemers eerlijker te verdelen. Nu kost het twee jaar lang doorbetalen van het loon van de werknemer menig ondernemer de kop.

Volgens Gesthuizen moet de overheid ook naar zichzelf kijken bij het versterken van klein ondernemerschap. Het kleinbedrijf vist bij aanbestedingen vaak achter het net. Als een gemeente schilderwerk laat uitvoeren dan moet ook de plaatselijke zelfstandige kans hebben die opdracht binnen te slepen; niet alleen de grote bedrijven. Aanbestedingsregels moeten daarom mkb-vriendelijk zijn.

Naast deze terreinen bevat Hart voor de Zaak ook voorstellen op het gebied van, criminaliteitsbestrijding, mobiliteit, aanpak regeldruk en bedrijfsfinanciering. Op dat laatste vlak presenteerde Gesthuizen vorig jaar een initiatiefnota voor een nieuwe Nationale Investeringsbank en stelt ze nu voor om ondernemers het recht op een second opinion te geven als banken een verzoek om krediet met staatsgarantie afwijzen: “De SP is een partij voor en met ondernemers. Ook bij de verkiezingen van 9 juni zal onze inzet zijn: het kleinbedrijf kan op de SP rekenen!”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top