www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Blijft de kerncentrale in Borssele wel veilig

19-08-2008 • De kerncentrale in Borssele wil in de toekomst gaan draaien op mengoxide (MOX), een mix van uranium en plutonium. Het argument is dat ze zo efficiënter met brandstof omgaan en tegelijk op kosten besparen. SP Tweede Kamerlid Jansen vraagt de ministers van Ecomische Zaken en Milieu of dit wel veilig kan. Onlangs werd in Amerika een proef met het gebruik van MOX in een vergelijkbare reactor stilgelegd omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Jansen: "Wat mij betreft wordt gebruik van MOX in Borssele alleen toegestaan als op grond van veiligheidsanalyses blijkt dat dit veilig kan. Sterker nog: aangetoond moet worden dat Borssele dan nog steeds behoort tot de vijfentwintig procent veiligste reactoren in zijn soort; Zoals ons is beloofd bij de ondertekening van het convenant in 2006."

Paulus JansenDe kerncentrale in Borssele is een drukwaterreactor waarvan er in Europa in de jaren 70 tientallen gebouwd zijn. De splijtstofstaven die voor het reactieproces gebruikt worden zijn na twee tot drie jaar 'op'. Bij het reactieproces ontstaat in de staven onder meer plutonium. Dit Plutonium kan gebruikt worden als brandstof voor kerncentrales, maar dient dan wel opgewerkt te worden.

Op dit moment wordt een milieueffectrapportage gemaakt in het kader van de vergunningaanvraag om met MOX te mogen werken. Jansen: "Het zou voor de hand liggen om ook een veiligheidsanalyses te maken na consultatie van de 'Commissie van deskundigen benchmarking nucleaire veiligheid Kerncentrale Borssele', die al in 2006 zou worden ingesteld. Helaas zijn ruim twee jaar na dato de leden van die commissie nog altijd niet benoemd. We weten dus nog altijd niet of Borselle behoort tot de 25% veiligste centrales in zijn soort".

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top