www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Maak kwijtschelding lokale belastingen mogelijk voor ondernemers met laag inkomen

10-10-2007 • De SP wil het ook voor ondernemers mogelijk maken om kwijtschelding van de gemeentelijke woonlasten te krijgen. Nu is kwijtschelding alleen mogelijk voor particulieren met een laag inkomen. Ondernemers met een laag inkomen komen hiervoor momenteel niet in aanmerking. De SP wil dat minister Bos mogelijk maakt dat gemeenten deze kwijtschelding wél kunnen verlenen.

Kleine ondernemers kunnen geen vrijstelling krijgen omdat de overheid bang is op deze manier concurrentievoordeel te geven. Volgens Tweede Kamerlid Sadet Karabulut is dit een onzinnige redenering. “Deze ondernemingen kennen nu juist een concurrentienadeel, omdat de gemeentelijke belastingen hier relatief veel zwaarder op de winst drukken. De privéwoonlasten van de ondernemer, zoals de reinigingsheffing en onroerendzaakbelasting (ozb), hebben niets te maken met de bedrijfsvoering. Dit nadeel dient weggenomen te worden, zodat de kleinere ondernemers het hoofd beter boven water kunnen houden.”

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam op initiatief van de SP al een verzoek tot verruiming van de kwijtscheldingsregels gedaan. Tot nu toe heeft minister Bos daar echter niets mee gedaan. Karabulut: “Alle partijen hebben zich in Amsterdam achter dit voorstel geschaard, in Den Haag verwacht ik ook brede steun. Geen enkele reden voor minister Bos om nog langer te wachten met bestrijding van de armoede onder kleine ondernemers.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top