www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Liberalisering post leidt tot ontwrichting TNT

30-08-2007 • Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen en Sadet Karabulut hebben bij staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) en minister Bos (Financiën) een reactie gevraagd op de dramatische ontwikkelingen bij het postbedrijf TNT. Dit bedrijf wordt door de gevolgen van de liberalisering van de post steeds verder ontwricht. Terwijl bestuurders elkaar miljoenen extra toeschuiven, moet de mensen op de werkvloer het doen met minder en minder. Hierover ontstaat uiteraard groeiende onrust. De SP wil dat de werknemers meer te zeggen krijgen over de beloning van de bestuurders.


Sharon Gesthuizen en postwerkers overhandigden in mei een protestkaart tegen de nieuwe Postwet

Afgelopen week bleek dat TNT, waar waarschijnlijk zo'n 6.500 mensen hun werk zullen verliezen, de lonen van zijn werknemers voor de komende drie jaar wil bevriezen. Ook worden er allerlei andere maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de medewerkers er fors op achteruit gaan - onder andere op het gebied van de onregelmatigheidstoeslag. Gaat het personeel niet akkoord met deze maatregelen dan, zo dreigt het bestuur, zullen er meer mensen uit moeten en zullen er gedwongen ontslagen vallen. Dit terwijl het bestuur van TNT er, net als voorgaande jaren, weer fors op vooruit gaat.

Voor Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur, is er dit jaar zelfs sprake van een verhoging van zijn beloning met 42 procent tot bijna 4 miljoen euro per jaar. Gesthuizen: “De voorstellen van TNT voor de mensen op de werkvloer zijn abominabel. Jaar op jaar is er al gesneden in de arbeidsvoorwaarden en nu dit. Regelmatig spreek ik mensen die al dertig jaar bij het bedrijf werken en die hun emoties amper nog de baas kunnen. Zo ga je niet met je mensen om.”

Voor de SP is het duidelijk dat de slechte situatie voor de postmensen samenhangt met de doorgeslagen concurrentie op de postmarkt. “Als je omwille van liberalisering toestaat dat er mensen onder het minimumloon op stukloon worden betaald, dan kun je daarna niet anders verwachten,” concludeert Gesthuizen. Tijdens de behandeling van de nieuwe postwet in de Tweede Kamer heeft de SP dit steeds duidelijk naar voren gebracht, maar PvdA-staatssecretaris Heemskerk wilde van geen wijken weten. De werknemers zijn wederom het slachtoffer van doorgeschoten marktdenken en de tweedeling in het loon gaat alle perken te buiten.

De SP pleit voor een minder sterke nadruk op marktwerking en meer aandacht en macht voor werknemers. Die moeten een vinger in de pap krijgen als het om de beloning van de bestuurders. Ook vakvonden CNV en BVPP en de Vereniging van Effecten Bezitters hebben TNT inmiddels per brief laten weten dat ze de situatie alle perken te buiten vinden gaan.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top