www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer bepleit evaluatie van de liberalisering van de binnenvaart

11-04-2007 • SP-Kamerlid Emile Roemer heeft in zijn eerste pleidooi in de Tweede Kamer gepleit voor een evaluatie van de liberalisering van de Binnenvaart.

Emile Roemer

Tot 1998 werd de vracht evenredig verdeeld. Hierdoor had elke binnenvaartschipper voldoende werk en ontstond er geen overcapaciteit met moordende concurrentie. Terwijl de overgrote meerderheid van de schippers dit systeem wilde behouden, werd de liberalisering er door de politiek toch doorgedrukt. Nu dreigt een overcapaciteit waarbij vooral de kleinere schippers in de concurrentieslag kunnen verzuipen. De SP vindt een evaluatie van deze liberalisering dan ook op zijn plaats en zal hiertoe een motie indienen.

De voorgestelde Binnenvaartwet die vandaag werd besproken, voegt een aantal wetten samen en past regels op elkaar aan. Een goed idee, volgens Roemer. “Deze wet heeft dan ook niet de impact die de nieuwe wet in 1998 wél had, toen de hele binnenvaart werd geliberaliseerd en het eerlijke systeem van evenredige vrachtverdeling werd afgeschaft. Zowel de SP als het grootste deel van de schippers waren destijds tegen de afschaffing van dit systeem. Doordat de evenredige vrachtverdeling slechts voor een beperkt deel van de binnenvaart van toepassing was, hadden de schippers al lang gezien waar de marktwerking toe zou leiden.”

“Bij mijn weten is echter nooit geëvalueerd of de doelstellingen van destijds zijn gehaald én of de liberalisering van de binnenvaart niet andere negatieve consequenties met zich heeft meegebracht, bijvoorbeeld op het gebied van sanering van grote aantallen, vooral kleinere, binnenvaartschepen, de veiligheid op de schepen en op het water, of de arbeidsomstandigheden. Maar is ook de verwachte groei van het vervoer over water waar gemaakt? Is er een evenwicht in de capaciteit gerealiseerd? Hoe zit het met de reservecapaciteit? En is er inmiddels een maatschappelijk draagvlak onder de betrokkenen?”

Werken in de binnenvaart betekent lange dagen, hard werken voor weinig geld. Soms varen schippers zelfs onder de kostprijs, beter dan helemaal geen geld in het zakje. Van alle kanten komen kosten aan. Regelgeving dwingt tot investeringen die vooral de kleine schipper moeilijk kan dragen. Aan de andere kant komen er steeds meer grotere binnenvaartschepen: 230 stuks in 2006 en 2007. Goed voor de grote bulk, zij kunnen veel wegvervoer voorkomen, maar ze hebben natuurlijk een veel betere positie om ‘de markt’ aan te kunnen. Maar die kleine schippers hebben we ook nodig om de infrastructuur over water optimaal te benutten. Het lijkt echter een uitstervend ras te worden en het zal steeds moeilijker worden om jonge mensen te interesseren voor dit harde werk tegen een schamel loon, hoe mooi het varen als vrije schipper ook kan zijn.”

Een evaluatie zou volgens Roemer bij het samenvoegen van de drie wetten op zijn plaats zijn geweest. “Ik vraag de staatssecretaris alsnog zo’n evaluatie te houden. Het zou een goed signaal zijn naar de sector en de mogelijke conclusies en aanbevelingen kunnen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van deze sector.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top