www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Gesthuizen: Albert Heijn gebruikt leveranciers als melkkoe

11-09-2012 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft geen goed woord over voor Albert Heijn nu zij haar leveranciers verplicht 2 procentpunt meer korting te geven. Gesthuizen: 'Het is ongelooflijk dat grote supermarktketens zich zo machtig voelen dat zij zonder schaamte van hun leveranciers eisen meer korting te geven. In deze moeilijke economische tijd kan dit wel eens het laatste zetje zijn om kleine leveranciers het faillissement in te jagen. Dit is gewoon je reinste contractbreuk waarmee grote afnemers door hun sterke positie hopen weg te komen.'

Gesthuizen heeft naar aanleiding van dit bericht direct de minister van Economische Zaken gevraagd op welke wijze hij dit misbruik van marktmacht gaat bestrijden. Ook heeft zij gevraagd hoe de leveranciers die een verplichte betalingskorting opgelegd hebben gekregen worden ondersteund door de overheid. 'Albert Heijn moet op haar verantwoordelijkheid aangesproken worden. Hier ligt een rol voor de minister. Daarnaast pleit ik ervoor dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit preventief toezicht houdt op deze vorm van marktmacht', aldus Gesthuizen.

De supermarktketen vindt het rechtvaardig om een hogere korting af te dwingen nu zij zowel nationaal als internationaal een grote groei doormaakt, door die groei ontstaat voor leveranciers een grotere afzetmarkt. Gesthuizen: 'In een beschaafd land is het nooit geoorloofd om anderen te dwingen tot het geven van korting. Dit is in strijd met de wet. Overeenkomsten worden door twee partijen gesloten, het is dan heel logisch dat beide partijen ook met eventuele wijzigingen in zo'n overeenkomst instemmen. Albert Heijn probeert nu over de ruggen van haar leveranciers haar groei te bekostigen. Ze moet zich schamen.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top