www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie

DOSSIERS Economie

Gifgascontainers

Ontgassen container
Een door Nederlandse experts uitgevoerde gassing: Netjes in beschermende kleding, best beschikbare technieken en exact afwegen van hoeveelheid gas op weegschaal.

De stroom containers die jaarlijks Nederland binnenkomen groeide afgelopen decennia gestaag. Met name uit Azië. We zitten nu op zo’n 7 miljoen containers per jaar die via Nederlandse havens hun weg in Europa vinden. Daarvan is zeker 20% met bestrijdingsmiddelen gegast. Bedoeling is om wereldwijde ziekten, insecten en andere beesten te voorkomen. De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen, methylbromide, fosfine en 1,2 dicchloorethyleen zijn zeer giftig. Het zijn zenuwgassen die bij blootstelling zenuwstelsels van mensen aantasten. Toepassing van Methylbromide is inmiddels al overal in Europa verboden, behalve voor de gassing van export-containers. Over de import van de gassen is nog niets geregeld.

Bij onwetend en ondeskundig handelen kunnen de gassen ernstige schade toebrengen aan werknemers die de containers openen. Het zijn met name de Aziatische afzenders die voor de zekerheid overal maar gas in stoppen. Terwijl dit alleen maar moet in containers met houten voorwerpen als pallets, stuwmateriaal en verpakkingen. 70% van de containers is daardoor onnodig gegast. De afzenders willen ook zeker zijn dat ze genoeg doen en spuiten dus vele malen de benodigde hoeveelheden gas in zo’n container. Dat is dus nooit op tijd uitgedampt en leidt de afgelopen jaren bij opening van de container tot ernstige ongevallen.

Risico voor consumenten
Niet alleen de werknemers lopen risico’s. De gassen kunnen ook diep in de verscheepte producten trekken. De consument loopt dus ook gezondheidsrisico’s bij aankoop. Bekende voorbeelden uit het nieuws zijn matrassen, vibrators, kinderspeelgoed, pinda’s en cacaoboter. Die producten komen nu zonder al te veel problemen in de winkel.

Na lang aandringen eindelijk actie
Al in 1999 stelde Remi Poppe de eerste vragen aan de minister over ongevallen met gegaste containers. Sindsdien vraagt de SP met regelmaat aandacht voor het probleem. De steun in de Kamer en van de opvolgende ministers was tot voor kort niet zo groot. Helaas moet het altijd zo gaan maar pas toen enkele ernstige ongevallen via het radioprogramma ARGOS in de publiciteit kwamen kreeg de SP meer steun in de Kamer.

Er is in de zomer van 2008 de zogenaamde ‘motie Poppe Boelhouwer’ aangenomen die de minister oproept containers in de haven te controleren op gas. Indien er gas in de containers zit moeten deze ontgast worden. Kan dit niet meer zonder risico’s voor werknemer of consument, dan moet de inhoud in beslag genomen, teruggestuurd en of vernietigd worden.

Het economisch belang van de haven heeft uitvoering van de voorgestelde harde aanpak van de gifgas lang gefrustreerd. Onder grote druk van de Tweede Kamer gaat de minister van VROM nu wel maatregelen nemen. Containers onder gas worden er in de haven uitgehaald, ontgast en mogen pas het land in als ze veilig zijn. Dit zal een eerste schokgolf geven richting exporterende landen zodat ze daar in ieder geval stoppen met het verzenden van onnodig gegaste containers.

Hieronder een overzicht van SP-nieuwsberichten sinds 2007. Voor alle berichten in de media kunt u terecht in het dossier gifcontainers op www.onjo.nl

Nigerdelta

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen was van 18 tot 23 december 2010 in Nigeria om te onderzoeken welke gevolgen de oliewinning in de Nigerdelta voor de bevolking heeft. Ze ontmoette betrokkenen van alle partijen en bezocht daarbij de belangrijkste plaatsen.

Foto's van de NigerdeltaAffakkelen van gas bij Oben community


Met de winning van olie komt veel gas vrij. Een groot deel daarvan wordt afgefakkeld. 24 uur per dag wordt zo het milieu zwaar vervuild.

Privatisering energiebedrijven

Ook de energievoorziening is niet gevrijwaard van het neoliberale denken. Onder leiding van de Paarse kabinetten wordt in 1998 de energiemarkt voor grootverbruikers geliberaliseerd. In 2003 volgt de markt voor de kleinverbruikers. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat nieuwe of buitenlandse energiebedrijven actief kunnen worden in Nederland en dat energiegebruikers kunnen overstappen naar een andere energieleverancier. Dit alles zou lagere prijzen en betere service brengen.

Tot nu toe is van deze beloofde voordelen niets te merken. In de consumentenrubrieken staan energiebedrijven standaard in de klachtentop-10 en de energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest.

In 2006 neemt de Tweede Kamer - onder zwaar protest van vakbonden en energiebedrijven die zich verenigen in Splitsing Nee - het principebesluit dat de energiebedrijven op termijn moeten worden gesplitst in een bedrijf dat zorg draagt voor de netwerken en een bedrijf dat energie produceert en levert. Minister van der Hoeven besluit in 2007 dat deze splitsing ook daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. De SP stemt tegen.


Demonstratie tegen splitsingswet, februari 2006

De netwerkbedrijven moeten verplicht in overheidshanden blijven, maar voor de productie- en leveringsbedrijven geldt dit niet. De SP waarschuwt dat hiermee de weg wordt vrijgemaakt voor de privatisering van de publieke energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta. Deze bedrijven zijn nu nog eigendom van provincies en gemeenten en dus in handen van de overheid, maar kunnen door de splitsingswet worden verkocht aan buitenlandse energiebedrijven of andere investeerders. Voor de SP is dit onbespreekbaar, omdat een belangrijke nutsfunctie als energievoorziening niet aan de vrije markt moet worden overgelaten. Commerciële partijen denken immers aan winst en aandeelhoudersbelang en hechten minder waarde aan duurzame energieproductie. De meerderheid van de Tweede Kamer is echter doof voor deze argumenten en denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.

De reacties van de provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn van Essent en Nuon laten echter niet lang op zich wachten. In maart 2008 kondigt de gemeente Amsterdam aan haar aandelen NUON te willen verkopen, een aantal andere provincies en gemeenten volgen snel. Ook de aandeelhouders van Essent bereiken al snel overeenstemming om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat om het energiebedrijf over te nemen.

Begin januari 2009 kondigt RWE aan dat zij Essent over wil nemen voor 9,3 miljard euro. NUON meldt enige tijd lager dat het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall het energiebedrijf wil overnemen.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen op 24 april een SP-motie aan die het provinciebestuur vraagt om Essent niet te verkopen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top