www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Rick Hovens
Ben van Gils
SP.nl/economie

Standpunten

  • Met minder macht voor aandeelhouders en meer macht voor werknemers brengen we meer stabiliteit in grote ondernemingen. Werknemers van die bedrijven kunnen vierjaarlijks de helft van de leden van de Raad van Commissarissen kiezen
  • We reguleren de postmarkt. We stellen eisen aan het loon en de arbeidsomstandigheden van postbodes
  • Er komt een nieuwe nationale investeringsbank. Die gaat kredieten verstrekken aan gezonde en goed geleide bedrijven, die nu van gewone banken geen krediet kunnen krijgen
  • Nederlandse bedrijven en hun dochterondernemingen die in het buitenland betrokken zijn bij misstanden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij hebben aangericht
  • De lasten voor het doorbetalen van ziek personeel worden voor kleine bedrijven eerlijker verdeeld

Klik hier voor alle standpunten

Hart voor de zaak

Zekerheid in crisistijd

Mensen die part noch deel hebben aan de economische crisis, dreigen nu de rekening te moeten betalen. Waar politici in een handomdraai miljarden uitgaven aan de banken, willen ze nu miljarden bezuinigen op de samenleving. Het lijdt geen twijfel: de crisis kwam van rechts. Partijen die alle ruimte boden aan bankiers en bestuurders, aandeelhouders en speculanten, dragen een zware verantwoordelijkheid.

Economie

Zij kozen voor private rijkdom en publieke armoede. Zij zijn uitgeregeerd, het roer moet om. Maar regeren is meer dan de pijn eerlijk verdelen. De komende vier jaar willen we met minder geld toch een menselijker en socialer Nederland in de steigers zetten. Door te stoppen met de uitverkoop van publieke diensten en een einde te maken aan het graaien aan de top. Door mensen aan het werk te krijgen en te houden. En kleine ondernemers door de crisis te helpen. Honderdduizenden kleine bedrijven zorgen voor veel vernieuwing en werkgelegenheid.

Nieuws

/economie :: Nieuws

SP: steun door boycot getroffen bedrijven

14-08-2014 De SP steunt het werkgeverspleidooi voor steun aan door de Russische boycot getroffen bedrijven. Het wordt de hoogste tijd dat het kabinet in actie komt. De partij wil dat er geld beschikbaar komt vanuit de Europese Unie om getroffen boeren en tuinders tegemoet te komen voor de schade door de Russische boycot. ‘Dit kan je niet allemaal onder ondernemersrisico scharen,’ aldus fractievoorzitter Emile Roemer. Verder vindt de SP dat de mogelijkheden voor boeren en tuinders verruimd moeten worden om collectief te (onder-)handelen en prijs- en volume-afspraken te maken tegenover supermarkten en andere inkopers met een dominante marktpositie.

> Lees verder…

Emile Roemer tijdens het debat over het WRR-rapport

Roemer: Onze toekomst gaat over de wil om te delen

24-06-2014 Het rapport 'Naar een lerende economie' geeft veel aanknopingspunten om tot een meer duurzame economie met meer aandacht voor onderwijs en innovatie te komen. Dat zei SP-leider Emile Roemer vandaag in het debat over het WRR-rapport in de Tweede Kamer. 'Onze toekomst gaat over de wil om te delen, of dat nu informatie, auto's, kennis of onze welvaart in zijn geheel is. Het is aan de politiek om mensen alle ruimte geven om zich te ontwikkelen. Door goede sociale zekerheid en eerlijke kansen op goed werk.'

Lees hieronder de volledige inbreng van Roemer in het debat.

> Lees verder…

Gesthuizen: Pak fraude aan met Nationale Fraude Autoriteit

15-05-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil een einde aan de lakse houding van het kabinet bij de aanpak van fraude: ‘Fraude kost de maatschappij ieder jaar 8 miljard euro. Desondanks krijgen fraudeurs vrij spel dankzij de lakse opstelling van onze overheid. Ik pleit er daarom voor om hier definitief een einde aan te maken door het inrichten van een nationaal anti-fraudebureau. Deze Nationale Fraude Autoriteit krijgt als taak om gecoördineerd fraude aan te pakken maar vooral ook te voorkomen.’

> Lees verder…

Maandag 19 mei: actie tegen handelsverdrag VS-EU

12-05-2014 Op maandag 19 mei voert de SP actie tegen het Vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP). Dit verdrag zet Europese standaarden onder druk en ondermijnt de nationale democratie. Bovendien zijn de onderhandelingen uiterst ondoorzichtig, het is vooral een zaak van de Europese Commissie en grote bedrijven die kans zien om sociale normen af te breken. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Iedereen die niet wil dat Europa wordt gereduceerd tot één grote supermarkt is welkom op 19 mei om 12.00 op het Plein voor de Tweede Kamer.'

> Lees verder…

Dennis de Jong laat zich door de ondernemers informeren Dennis de Jong laat zich door de ondernemers informeren

De Jong laat zich afrekenen tijdens werkbezoek bij ondernemers in het groen

28-04-2014 Op 23 april bezocht SP-Europarlementariër Dennis de Jong de ledenvergadering van de Nederlandse interieurbeplanters in De Lier en ging met hen in discussie over het MKB en de Europese verkiezingen. De Jong: ‘Vijf jaar geleden kreeg ik van MKB-NL en de brancheorganisaties een boodschappenlijstje mee. Dat lijstje is bepalend geweest voor mijn activiteiten in het Europees Parlement. Vandaag laat ik me graag afrekenen, en hoop ik weer nieuwe wensen mee te krijgen. Het MKB wordt in Brussel veel te weinig gehoord, zeker als de belangen afwijken van die van de grote bedrijven’. De aanwezige MKB’ers waren onder de indruk van de geboekte resultaten en van de ernst die de SP maakt met het inlossen van concrete beloftes. De Jong: `Het is fantastisch dat de voorzitter van MKB-NL, Michaël van Straalen, de SP noemt als meest MKB-minded partij van Nederland. Dat schept echter ook verplichtingen: de volgende vijf jaar wil ik opnieuw bewijzen dat de SP geen lippendienst bewijst aan het MKB, maar echt werk maakt van de behartiging van hun belangen.’

> Lees verder…

Gesthuizen: opslaan kentekens sloopt privacy onder je voeten vandaan

03-04-2014 Minister Opstelten gaat met de invoering van ANPR (automatic number plate recognition) wederom een zwaar privacyschendende maatregel nemen. De camerabeelden die registreren op welk moment en waar bepaalde kentekens van auto's worden gezien moeten wat hem betreft voortaan vier weken lang worden bewaard. Opsporingsambtenaren van politie mogen daarin gaan zoeken als men bezig is met een onderzoek naar criminele feiten. Ook kentekens van onschuldige burgers worden daarbij natuurlijk onderwerp van onderzoek.

> Lees verder…

Mexx weigert gesprek over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

31-03-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is maandag samen met Joel Voordewind (ChristenUnie) en de Fashion Rebels op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van kledingmerk Mexx om hen te verzoeken het Bangladesh Veiligheidsakkoord te ondertekenen. Helaas wilde het bedrijf de Kamerleden inhoudelijk niet te woord te staan en dreigde zelfs de politie te bellen. Ook weigerde Mexx een andere afspraak te maken om het veiligheidsakkoord te bespreken.

> Lees verder…

Gesthuizen: Schending van Privacywet door trackingcookies direct aanpakken

17-03-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is geschokt over het hoge percentage internetbedrijven dat lak heeft aan de privacywetgeving. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 28 procent van de Nederlandse websites tracking cookies plaatst nog voordat de internetgebruiker toestemming heeft gegeven. Dit is in strijd met de wet, het is namelijk verplicht om de internetgebruiker eerst expliciet om toestemming te vragen voordat de cookie geplaatst mag worden.

> Lees verder…

Wet ter bestrijding acquisitiefraude SP en VVD goed ontvangen door ondernemers

10-03-2014 Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ‘verheugd’ met de initiatiefwet van de SP en de VVD ter bestrijding van acquisitiefraude. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten dienen hun wet in, waarmee ondernemers beter beschermd worden tegen oneerlijke handelspraktijken en acquisitiefraude strafbaar wordt. Ook de Fraudehelpdesk, de Kamer van Koophandel, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben positief gereageerd. Diverse partijen dringen aan op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer, vanwege de ernst en omvang van het probleem van acquisitiefraude en de betere bescherming voor ondernemers die hard nodig is.

> Lees verder…

Roemer presenteert plan voor Groningen

26-02-2014 SP-leider Emile Roemer heeft in Hoogezand het plan 'Laat Groningen niet zakken' gepresenteerd. In het plan doet de SP 21 voorstellen om de werkgelegenheid en leefbaarheid van de provincie te verbeteren.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top