www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Dossiers

Dossier Privatisering energiebedrijven

Ook de energievoorziening is niet gevrijwaard van het neoliberale denken. Onder leiding van de Paarse kabinetten wordt in 1998 de energiemarkt voor grootverbruikers geliberaliseerd. In 2003 volgt de markt voor de kleinverbruikers. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat nieuwe of buitenlandse energiebedrijven actief kunnen worden in Nederland en dat energiegebruikers kunnen overstappen naar een andere energieleverancier. Dit alles zou lagere prijzen en betere service brengen.

Tot nu toe is van deze beloofde voordelen niets te merken. In de consumentenrubrieken staan energiebedrijven standaard in de klachtentop-10 en de energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest.

In 2006 neemt de Tweede Kamer - onder zwaar protest van vakbonden en energiebedrijven die zich verenigen in Splitsing Nee - het principebesluit dat de energiebedrijven op termijn moeten worden gesplitst in een bedrijf dat zorg draagt voor de netwerken en een bedrijf dat energie produceert en levert. Minister van der Hoeven besluit in 2007 dat deze splitsing ook daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. De SP stemt tegen.


Demonstratie tegen splitsingswet, februari 2006

De netwerkbedrijven moeten verplicht in overheidshanden blijven, maar voor de productie- en leveringsbedrijven geldt dit niet. De SP waarschuwt dat hiermee de weg wordt vrijgemaakt voor de privatisering van de publieke energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta. Deze bedrijven zijn nu nog eigendom van provincies en gemeenten en dus in handen van de overheid, maar kunnen door de splitsingswet worden verkocht aan buitenlandse energiebedrijven of andere investeerders. Voor de SP is dit onbespreekbaar, omdat een belangrijke nutsfunctie als energievoorziening niet aan de vrije markt moet worden overgelaten. Commerciële partijen denken immers aan winst en aandeelhoudersbelang en hechten minder waarde aan duurzame energieproductie. De meerderheid van de Tweede Kamer is echter doof voor deze argumenten en denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.

De reacties van de provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn van Essent en Nuon laten echter niet lang op zich wachten. In maart 2008 kondigt de gemeente Amsterdam aan haar aandelen NUON te willen verkopen, een aantal andere provincies en gemeenten volgen snel. Ook de aandeelhouders van Essent bereiken al snel overeenstemming om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat om het energiebedrijf over te nemen.

Begin januari 2009 kondigt RWE aan dat zij Essent over wil nemen voor 9,3 miljard euro. NUON meldt enige tijd lager dat het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall het energiebedrijf wil overnemen.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen op 24 april een SP-motie aan die het provinciebestuur vraagt om Essent niet te verkopen.

 

  Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
  SP Nieuws

  Laatste berichten

  VANDAAG
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  GISTEREN
  IN DE MEDIA
  WOENSDAG 20 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  DINSDAG 19 AUGUSTUS
  NIEUWS
  IN DE MEDIA
  MAANDAG 18 AUGUSTUS
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  ZATERDAG 16 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  VRIJDAG 15 AUGUSTUS
  NIEUWS
  OPINIE
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  DONDERDAG 14 AUGUSTUS
  NIEUWS
  WOENSDAG 13 AUGUSTUS
  NIEUWS
  IN DE MEDIA
  DINSDAG 12 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  ZATERDAG 9 AUGUSTUS
  NIEUWS

  Moed College
  Studio SP
  top