www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Dossiers

Dossier Onderzoek naar marktwerking GGZ

Henk van Gerven op de sofa bij de psychiater
SP-Kamerlid Henk van Gerven op de sofa bij actievoerende GGZ-ers

Per 1 januari 2008 is een groot deel van de GGZ zorg van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overheveling ging gepaard met de invoering van diagnose behandeling combinaties (dbc's) en marktwerking. Binnen de GGZ bestond grote weerstand tegen de invoering. Men verwachtte veel problemen en die verwachting lijkt te worden bewaarheid.

Momenteel regent het klachten van medewerkers over de enorme bureaucratie, over acute financieringsproblemen en dreigende tekorten. Daarom is de actiegroep Zorg geen Markt, in samenwerking met het Wetenschappelijk bureau van de SP, een grootscheepse enquête gestart onder de medewerkers.

De resultaten van de enquête, waaraan maar liefst 5400 medewerkers in de GGZ deelnamen, werden bekend gemaakt op de manifestatie 'De GGZ spreekt' op 25 oktober in Amersfoort. Het rapport werd daar aan minister Klink overhandigd.

Uit de enquête blijkt dat negen van de tien zorgverleners in de GGZ vindt dat de werkdruk te hoog is en de kwaliteit van de zorg te laag. Twee van de drie zorgverleners zijn ruim 20 procent van hun tijd kwijt aan bureaucratie, wat ten koste gaat van de zorg. De werkdruk is enorm toegenomen en de zorg wordt hierdoor niet goedkoper, maar juist duurder. Meer dan 70 procent vindt de vermarkting van de GGZ een slecht idee en slechts 2 procent wil op dezelfde voet verder met marktwerking.
 

  Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
  SP Nieuws

  Laatste berichten

  VANDAAG
  OPINIE
  IN DE MEDIA
  ZATERDAG 23 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  VRIJDAG 22 AUGUSTUS
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  DONDERDAG 21 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  WOENSDAG 20 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  DINSDAG 19 AUGUSTUS
  NIEUWS
  IN DE MEDIA
  MAANDAG 18 AUGUSTUS
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  ZATERDAG 16 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  VRIJDAG 15 AUGUSTUS
  NIEUWS
  OPINIE
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  DONDERDAG 14 AUGUSTUS
  NIEUWS

  Moed College
  Studio SP
  top