www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Dossiers

Dossier Kredietcrisis


Agnes Kant en Ewout Irrgang presenteren dertig voorstellen voor hervorming financiële stelsel

De oorzaken en de problemen van de kredietcrisis liggen niet enkel aan de overkant van de oceaan maar ook hier. Ook hier schoot toezicht tekort, ook hier kwamen bonussen met perverse prikkels gericht op de korte termijn.

Agnes KantAgnes Kant: "Velen noemen de huidige crisis 'het gelijk van de SP'. Dat mag zo zijn, maar dat is geen reden tot blijdschap. De SP wil daarom een parlementaire enquête om de fouten uit het verleden precies bloot te leggen en de noodzakelijke lessen voor de toekomst te kunnen trekken."

BeleggerEwout Irrgang: "Op korte termijn moet vooral gezorgd worden dat de directe schade van de kredietcrisis zoveel mogelijk beperkt wordt. Ingrijpen bij belangrijke financiële instellingen is daarbij noodzakelijk. De publieke belangen zijn te groot om dat niet te doen. De belangen van de miljoenen spaarders, verzekerden en uiteindelijk ons gehele financiële stelsel komen door het failliet gaan van grote financiële instellingen op het spel te staan."

De lessen uit de kredietcrisis: dertig voorstellen

IceSaveHet toezicht op banken moet voortaan onder verantwoordelijkheid vallen van het land waar de handel plaatsvindt, niet in het land waar het hoofdkantoor van een bank staat. Dat is één van de dertig voorstellen voor hervorming van het financieel-economisch systeem die de SP heeft gedaan, naar aanleiding van de wereldwijde kredietcrisis. Daarnaast worden er voorstellen gedaan om onder regels en toezicht fors aan te scherpen, de doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de perverse bonussencultuur af te schaffen. Lees alle dertig voorstellen(pdf) of lees de kredietcrisiskrant : “Het moet nu anders!”(pdf).


Bescherm banen en inkomens

Na het redden van de banken, moet het kabinet banen en inkomens beschermen van de mensen die de tol dreigen te betalen van de kredietcrisis. Zij hebben deze crisis niet veroorzaakt, zij moeten er dus ook niet de dupe van worden. De SP deed een aantal voorstellen.

'Crisis vraagt om solidaire oplossingen'

Het crisisplan van het kabinet legt de rekening bij de gewone mensen. De SP doet dat niet en wil solidaire oplossingen. Agnes Kant: “De oude politiek moet overboord, willen we de volgende generaties een land achterlaten dat menselijker en socialer is.”

Download het crisisplan van de SP: 'Een nieuwe koers voor Nederland'.



De crisis wordt misbruikt om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Protesteer!



Ja, het moet nu anders!

Ik sluit me aan bij de SP voor maar vijf euro per kwartaal en ontvang elke maand het nieuws- en opinieblad de Tribune in de bus, en ontvang gratis het boek, 'Hoe dan, Jan?'



Beluister de oproep van SP-voorzitter Jan Marijnissen, of lees eens het hoofdstuk 'De onvermijdelijkheid van een alternatief' uit zijn boek Tegenstemmen (1996!)



Het laatste nieuws over de kredietcrisis en de gevolgen daarvan:




 

  Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
  SP Nieuws

  Laatste berichten

  GISTEREN
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  VRIJDAG 29 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  DONDERDAG 28 AUGUSTUS
  NIEUWS
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  WOENSDAG 27 AUGUSTUS
  OPINIE
  IN DE MEDIA
  ZATERDAG 23 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  VRIJDAG 22 AUGUSTUS
  COLUMN
  IN DE MEDIA
  DONDERDAG 21 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  WOENSDAG 20 AUGUSTUS
  IN DE MEDIA
  DINSDAG 19 AUGUSTUS
  NIEUWS
  IN DE MEDIA
  MAANDAG 18 AUGUSTUS
  COLUMN
  IN DE MEDIA

  Moed College
  Studio SP
  top