www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Dossiers

Dossier Gevangenissen en reclassering

Logo Morgen beter

Bezuinigingen op gevangenissen en de reclassering maken de samenleving minder veilig. Gedetineerden brengen steeds meer uren per dag door in de cel. Dit leidt tot meer agressie in de gevangenissen. Het werk van bewaarders wordt steeds gevaarlijker.

Gedetineerden kunnen overdag een paar uur werken, luchten en misschien een uurtje sporten, maar om vijf uur gaat de deur dicht. Het contact met de buitenwereld (familie, advocaat, vrijwilligers) wordt steeds minder. Gedetineerden stompen af door de lange uren achter de deur: psychische problemen verergeren en agressie stapelt zich op.

Voor de terugkeer in de maatschappij is steeds minder aandacht: onderwijs, arbeid en begeleiding zijn deels wegbezuinigd. De reclassering laat noodgedwongen steeds meer ex-gedetineerden aan hun lot over.

Veel vrijgelaten gevangenen komen tussen wal en schip. Steeds meer ex-gedetineerden vallen hierdoor in herhaling. Terugkomen op het rechte pad wordt steeds moeilijker. Dat is voor ons allemaal een drama. Een goede begeleiding van (ex-) gedetineerden is cruciaal voor onze veiligheid.

Tijdens gesprekken in de gevangenis werd Jan Marijnissen geconfronteerd met de vele verslechteringen binnen de muren. Nadat hij zich hierover uitsprak in de media, stroomden de reacties binnen. De contacten die hieruit voortkwamen leidden tot de oprichting van de Werkgroep Morgen Beter, waarin bewaarders, reclasseringswerkers, ex-gedetineerden, vrijwilligers, PIW-ers, geestelijke verzorgers en andere betrokkenen zich verenigd hebben.

De werkgroep stelt de wantoestanden in de gevangenis en bij de reclassering aan de kaak en gaat actie voeren voor snelle verbeteringen.

Gevangenismedewerker aan het woord

In 2009 hield de SP een enquête onder alle gevangenismedewerkers. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het rapport:

 • 'De gevangenismedewerker aan het woord' (augustus 2009).


 • Overige rapporten
 • Red de reclassering, mei 2008

 • Het zal me een nazorg wezen, september 2007

 • Morgen moet het beter, juni 2005


 • Nieuws en opinie

   

   Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
   Studio SP
   top