www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Dossiers

Dossier BetuwelijnDe Betuwelijn gaat vanaf 2007 rijden tussen Rotterdam en de Duitse grens. De aanleg van het Nederlandse deel heeft de overheid ongeveer 5 miljard gekost. De schade aan de natuur in met name de Betuwe is enorm. Door alle inpassingsmaatregelen is ook de veiligheid niet goed gewaarborgd. Om de exploitatie van de Betuwelijn kostendekkend te maken zullen de tarieven voor de goederenvervoerders hoog worden. Hiermee wordt juist het relatief milieuvriendelijke goederenvervoer per trein ontmoedigd. Deze lijn had niet aangelegd moeten worden.

De SP heeft op allerlei mogelijke manieren geprobeerd dit politiek Den Haag duidelijk te maken. We stonden dan ook niet alleen in onze kritiek. Zowel in 1993 als in 1995 berekende het Centraal Plan Bureau al dat de Betuwelijn economisch niet sterk was. Ook andere deskundigen hadden een negatief oordeel over deze lijn. De SP publiceerde in 1993 een stevig onderbouwd pleidooi tegen het project met de titel “Laat de Betuwelijn varen”, verwijzend naar het alternatief van vervoer over water. Een overgrote Kamermeerderheid heeft de kritiek – ook van CPB en Algemene Rekenkamer – echter genegeerd en keurde in 1995 de aanleg goed.

Achtergronden bij de Betuwelijn

 

    Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
    Studio SP
    top