www.sp.nl/dennisdejong

Homepage SPSlash Dennis de Jong
sp.nl/Dennis de Jong

Gelijk loon voor gelijk werk geen prioriteit voor Europa

09-02-2012 • Het Europese voorstel om misbruik van buitenlandse werknemers te voorkomen is wederom uitgesteld. Het voorstel van de Europese Commissie zou moeten zorgen voor een verbeterde werking van de zogenaamde detacheringsrichtlijn. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'Over de eerder uitgelekte tekst van dat voorstel is nu binnen de Commissie grote verdeeldheid ontstaan. Het is duidelijk dat de rechten van werknemers voor een deel van de Eurocommissarissen helemaal geen prioriteit hebben. De SP wil dat de Commissie onomwonden kiest voor gelijk loon voor gelijk werk.'

Dennis de JongDe SP en de vakbonden hebben fundamentele kritiek op de detacheringsrichtlijn en willen daarom een gehele herziening van deze richtlijn. Eerder ontving de SP al berichten dat de Commissie niets wilde veranderen aan de detacheringsrichtlijn zelf. Wel zou er een voorstel komen om lidstaten te verplichten misbruik van buitenlandse werknemers, onder meer door malafide uitzendbureaus, beter aan te pakken. SP-Europarlementariër De Jong: ‘Dit uitstel heeft grote gevolgen voor Nederland, waar er urgente problemen zijn met malafide uitzendbureautjes. Ik krijg veel mails van mensen die zich ergeren aan het feit dat arbeidsplaatsen worden ingenomen door mensen die, in strijd met de Nederlandse wetgeving, onder het minimumloon werken. De uitzendbureaus werken vaak Europees en zijn alleen door een gezamenlijke actie van de lidstaten aan te pakken. Daarom is het Commissievoorstel zo belangrijk.’

Pas als er een voorstel van de Europese Commissie op tafel ligt kan het Europees Parlement actie ondernemen voor gelijk loon voor gelijk werk, ook voor gedetacheerde buitenlandse werknemers. De Jong: ’Mijn handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan.’

Studio SP
top