www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie

/defensie :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Geen kernwapens aan de JSF

De JSF mag geen nucleaire taak hebben. Dat is de strekking van een motie van SP Kamerlid Jasper van Dijk die in november 2013 is aangenomen. Van Dijk: ‘Als de JSF er komt, mag hij geen kernwapens dragen. Dit is een belangrijke uitspraak in de discussie over de verwijdering van kernwapens. De regering ontkent de rol van kernwapens bij de aanschaf van de JSF, maar uit talloze documenten blijkt dat er weldegelijk een verband is. Met de motie vervliegt een belangrijk argument voor aanschaf van de JSF.’


Geen wapenhandel met foute regimes

Geen wapenhandel met landen waar de mensenrechten worden geschonden en waar geen vrije verkiezingen plaatsvinden. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk werd aangenomen in de Tweede Kamer. Van Dijk spreekt van een 'flinke aanscherping van het wapenexportbeleid.'


Investeren in clustermunitie verboden

Het wordt voor Nederlandse financiële instellingen verboden om te investeren in clustermunitie. De Tweede Kamer steunde een motie met die strekking van SP-Kamerlid Krista van Velzen.


Stop op gebruik van verarmd uranium

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel van de SP om een tijdelijke stop te zetten op het gebruik van wapens met verarmd uranium en met zware metalen. Deze wapens vormen een groot risico voor burgers en kinderen in oorlogsgebieden. Het kabinet moet nu zich nu actief inzetten en bij de Amerikanen en Britten pleiten voor een moratorium op deze wapens. Wat de SP betreft leidt dat uiteindelijk tot een totale verbanning ervan.


Aandacht voor PX-10 en defensiepersoneel

Dankzij druk van de SP komt er onderzoek naar het gevaarlijke reinigingsmiddel PX-10, waar defensiepersoneel in het verleden onbeschermd mee heeft gewerkt. Ook dwingt Remi Poppe de regering zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bieden aan alle oud-defensiemedewerkers die hebben gewerkt met het gevaarlijke reinigingsmiddel PX-10. Aan mensen die ernstig ziek zijn moet een voorschot op de schadevergoeding worden uitgekeerd.


Vaderschapsverlof voor militairen

De SP heeft er voor gezorgd dat defensie een speciale regeling treft voor mannelijke militairen met jonge kinderen zodat zij de keuze hebben een uitzending over te slaan.


Klokkenluider Spijkers

De zaak van klokkenluider Spijkers is door SP-er Krista van Velzen in middelpunt van de aandacht gebracht. Spijkers weigerde te liegen tegen de nabestaanden van een defensiemedewerker over de toedracht van zijn dood. Hiervoor werd hij gestraft door het ministerie. Van Velzen bleef de minister van Defensie onder druk zetten om deze onverkwikkelijke kwestie fatsoenlijk af te handelen. Uiteindelijk kreeg Spijker volledig eerherstel en werd hij zelfs Koninklijk onderscheiden. De problemen zijn echter nog steeds niet volledig opgelost, en de SP blijft zich inzetten voor de zaak Spijkers, alsmede klokkenluiders in het algemeen.


Clustermunitie in de ban

Na jarenlange strijd is het eindelijk zover. Mei 2008 ondertekenen een groot aantal landen - waaronder Nederland - in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie. Deze misdadige bommen hebben in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel burgerslachtoffers geëist. De SP heeft jarenlang felle actie gevoerd en wetsvoorstellen ingediend om deze bommen te bannen.


Onderzoek verarmd uranium

De SP stelt voor dat Nederland in de VN voor een onderzoek naar het gebruik van verarmd uranium in wapens gaat stemmen, in plaats van tegen. Een Kamermeerderheid is dat met de SP eens.


Onderzoek naar invloed oorlog op jonge militairen

De Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP waarin de regering wordt opgedragen uit te zoeken wat de invloed is van oorlogsomstandigheden op jonge militairen. Gebleken is dat 20% van alle uitgezonden militairen klachten heeft bij terugkeer van de missie. Naar schatting 5% krijgt te maken met het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). De SP hoopt onder andere te leren of het verstandiger is om de minimum leeftijd voor uitzending te verhogen.


Centraal voorbereidings- en nazorgcentrum

Het kabinet steunt een voorstel van de SP om een centraal voorbereidings- en nazorgcentrum voor vredesmissies in te stellen. Uit ervaringen van ex-Dutchbatters en andere veteranen bleek dat een dergelijk centrum wenselijk is. Het voorstel werd ingediend bij de afsluiting van het debat over het rapport van de enquêtecommissie Srebrenica.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top