www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie

Militaire actie in Uruzgan niet effectief

Investeer in echte ontwikkelingswerkers.
Dat minister Van Middelkoop (RD van dinsdag) naar geld zoekt voor de verlenging van de missie in Uruzgan is zeer tegen de zin van Harry van Bommel. Het geld kan beter besteed worden aan echte ontwikkelingswerkers.


door Harry van Bommel, Tweede-Kamerlid voor de SP

De minister voorspelde in zijn toespraak tijdens de RD debatavond over Uruzgan dat de Nederlandse krijgsmacht blijvend in het buitenland actief zal zijn. De SP waagt de noodzaak om overal ter wereld gewapenderhand op te treden, ronduit te betwijfelen. De veronderstelling dat de veiligheid daarmee gediend is, is onjuist.
De officiële reden van de regering om naar Uruzgan te gaan, was dat de Taliban bijna uit Zuid Afghanistan was verdreven. Dat blijkt onjuist. In Afghanistan woedt een ingewikkelde burgeroorlog waar Nederland in intervenieert. De vijandigheid kunnen wij met het gebruik van wapens gemakkelijker aanwakkeren dan verminderen. Het is dus ook niet zo dat ons gewapend optredende veiligheid van de Afghaanse bevolking dient.
De aangetroffen situatie in Afghanistan heeft geleid tot een veel grotere inzet van manschappen dan in eerste instantie verwacht. Het nieuws dat F 16’s in een jaar tijd 200 maal een 500 pondsbom van het type GBU 12 hebben afgeworpen, is niet afkomstig van de minister, die dit soort oorlognieuws niet bekendmaakt, maar uit een artikel in de Telegraaf over het werk van luchtmacht. Ondanks bezwering van het tegendeel door de minister, is de ISAF missie gewoon oorlogsvoering in de vorm van guerrillabestrijding.

Burgerslachtoffers

Het bombarderen door F 16’s en Apachehelikopters is relatief veilig voor de eigen troepen, maar levert bijna altijd burgerslachtoffers op. President Karzai maakt daar terecht bezwaar tegen en het Rode Kruis concludeerde niet voor niets dat het afgelopen jaar het bloedigste was sinds 2001. Dat alles staat haaks op het doel het vertrouwen van de bevolking te winnen.
De uitvoerbaarheid van het oorspronkelijke wederopbouwplan werd door de SP al sterk betwist. Natuurlijk is de SP van mening dat de bevolking van Afghanistan moet worden geholpen. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat vijandige Afghaanse groepen tot een staakt het vuren komen.Hulp kan het beste worden uitgevoerd door de troepen uit Uruzgan terug te trekken en een belangrijk deel van de middelen die we nu aan de krijgsmacht besteden, ter beschikking te stellen aan echte ontwikkelingswerkers. Daarnaast is er geld nodig voor de opbouw van corruptievrije Afghaanse staatsinstellingen.
Maar het belangrijkste is waarschijnlijk de Afghanen zelf medeverantwoordelijk te maken voor het veiligheidsvraagstuk door bij te dragen aan de opleiding, de bewapening en de betaling van de Afghaanse politie en het leger. Dan krijgt vrede echt een kans in Afghanistan.

Dit artikel verscheen in het Reformatorisch Dagblad, 15 november 2007

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top