www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie

Investeren in productie van clusterbommen is gotspe

ABN Amro investeert in een Brits bedrijf dat clusterbommen onderhoudt. Tegelijkertijd zegt 'De Bank' maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan. Clusterbommen spatten boven de grond uit elkaar in duizenden granaten die een oppervlakte van enkele voetbalvelden treffen. Dat niet alle granaten direct ontploffen, waardoor ook later nog onschuldige levens worden verwoest bleek opnieuw tijdens de oorlogen in Kosovo en Afghanistan. Als 'De Bank' werkelijk te boek wil staan als een maatschappelijk verantwoorde onderneming, moet zij de investering in Insys direct stop zetten.


Door Krista van Velzen, Tweede-Kamerlid voor de SP

In maart 1999 is de landmijn-Conventie in werking getreden die het gebruik van anti-persoonsmijnen illegaal verklaart. Deze Conventie, ook wel het Verdrag van Ottawa genoemd, is door 143 staten ondertekend en door 125 landen, waaronder Nederland, geratificeerd. Het verbiedt het gebruik, de productie, de bevoorrading en de export van landmijnen en onderschrijft dus de internationale norm om het bezit en gebruik van landmijnen te verwerpen. Het is betreurenswaardig dat het verdrag een erg nauwe definitie voor anti-personeelsmijnen hanteert, waarbij uitgegaan wordt van de intentie waarmee een wapen wordt geproduceerd en gebruikt en niet van de reële effecten van gebruik er van. Een anti-persoonsmijn is volgens deze definitie een wapen dat gemaakt is om te exploderen na per ongeluk te zijn aangeraakt. Door deze definitie valt de clusterbom, waarvan de granaten in theorie allemaal direct zouden moeten ontploffen, niet onder het Verdrag van Ottawa en is het investeren van ABN spaarcenten in deze vermomde anti-persoonsmijnen geen overtreding van internationaal recht.
De granaten van een clusterbom hebben de vorm van een colablikje en zijn gifgeel van kleur, en daarmee erg aantrekkelijk voor kinderen om aan te raken met alle gevolgen van dien. Schattingen van het percentage onontplofte bommen per clusterbom lopen uiteen van vier tot dertig procent. Hoe groot het percentage ook is, er vallen te veel onschuldige en vaak hele jonge slachtoffers. Bovendien valt het merendeel van deze slachtoffers nadat de oorlog is beëindigd.
Met een nieuwe oorlog op komst is het hoog tijd dat Nederland zich uitspreekt voor een internationaal verbod op clusterbommen. Het zou de ABN Amro, als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, sieren als zij daar een voorschot op neemt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet toch meer zijn dan dat nalaten wat bij wet verboden is en meer zijn dan een leuke marketingtool.

Dit artikel verscheen op 2 november 2002 in de Haagsche Courant

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top