www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nederlandse bevolking sterk verdeeld over kabinetsbesluit JSF-gevechtsvliegtuigen

20-02-2002 • Het kabinetsbesluit over de JSF-gevechtsvliegtuigen leidt tot grote verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die marktonderzoeksinstituut NIPO zojuist in opdracht van de SP heeft uitgevoerd onder 1.031 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Er blijken vrijwel evenveel tegenstanders als voorstanders van het JSF-project (43% resp. 44% ) te zijn. De voorstanders zijn vooral te vinden in de achterban van de VVD, CDA en kleine christelijke partijen, de tegenstanders bij oppositiepartijen SP en GroenLinks. Van de PvdA-achterban steunt 55% het kabinetsbesluit tot deelname, bij D66 houden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht (44% / 44 %).

De aanhang van VVD, CDA en kleine christelijke partijen heeft duidelijke voorkeur voor nieuwe JSF-gevechtsvliegtuigen boven het opknappen van de bestaande F-16-vloot; de aanhang van andere partijen kiest juist voor opknappen. Overigens vindt een overgrote meerderheid van het hele Nederlandse volk (82%) dat zorg, criminaliteitsbestrijding en onderwijs voorrang moeten hebben als er extra geld te besteden is. Voor extra geld aan defensiedoeleinden kiest slechts een enkeling. De JSF-kwestie is bij meer dan driekwart van de ondervraagden (78%) bekend via de daaraan gegeven media-aandacht, zo blijkt uit het onderzoek.

De SP ziet in de uitslag van de NIPO-peiling reden om haar verzet tegen de aanschaf van de JSF-vliegtuigen verder op te voeren teneinde een meerderheid van de bevolking achter een afwijzing ervan te krijgen. De oproep van de SP om te protesteren tegen de grootste wapenorder uit de Nederlandse geschiedenis wordt ondersteund door onder andere Mies Bouhuijs, Carrie, Wouter van Dieren, Freek de Jonge, Karel Glastra van Loon, Lydia Rood, Gerard Spong, Jack Spijkerman Serge Henri Valcke, Hubert Vankan en Aat Veldhoen.

De SP probeert het verzet tegen de JSF verder te bundelen in het platform ‘Het kabinet ziet ze vliegen!’ waaraan o.a. deelnemen XminY, Vrouwen voor Vrede Amsterdam, Euro’s voor Vrede, antimilitaristisch onderzoekscollectief AMOK, de Franciskaanse Vredeswacht en het Haags Vredesplatform. Het platform bereidt een manifestatie voor op paaszaterdag 30 maart in Amsterdam. Op 2 april debatteert de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit.

Het volledige NIPO-rapport (PDF, 141K)
Actiepagina Het kabinet ziet ze vliegen


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top