www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Geen Nederlandse bijdrage aan missie Libië

23-03-2011 • De SP heeft afwijzend gereageerd op het voornemen van de Nederlandse regering om een bijdrage te leveren aan de militaire operatie in Libië. 'We hebben ingestemd met het instellen van een no fly zone en de handhaving daarvan, maar als wij te horen krijgen dat deze al na een dag was afgedwongen, dan vragen wij ons af wat er in de dagen daarna is gebombardeerd. Ook ontbreekt een gemeenschappelijke politieke visie over de toekomst van Libië. Doordat de regering en de internationale gemeenschap deze vragen onbeantwoord laten, kan nu niet gesproken worden over een Nederlandse bijdrage’, aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel. 'Wij steunen de oproep uit VN-resolutie 1973 om te komen tot een staakt-het-vuren.'

Harry van BommelVan Bommel benadrukt dat de SP niet om principiële redenen tegen ingrijpen in Libië is. 'Het staat als een paal boven water dat Khadaffi een dictator is die berecht dient te worden. Ook pleiten wij al langere tijd voor een no fly zone en een wapenembargo en dan moet je niet weglopen voor de gevolgen. Na het afgelopen weekend, met aanhoudende bombardementen, ondanks de reeds gevestigde no fly zone, ben ik van mening dat eerst duidelijk moet worden welk politiek doel er nagestreefd wordt met verdere militaire actie. Momenteel is dat volledig onduidelijk. Als Obama zegt dat het doel is om Khadaffi weg te krijgen, dan maken wij ons ernstig zorgen over het vervolg van de oorlog. Natuurlijk, iedereen wil hem zo spoedig mogelijk weg hebben, maar hoe en wanneer is aan de Libiërs.'

‘Hoe je het ook wendt of keert, de F-16’s en het andere militair materieel dat Nederland nu naar de regio stuurt maakt deel uit van de gehele oorlog tegen Libië. Omdat al onze vragen over proportionaliteit onbeantwoord blijven, de politieke visie op de rol van de internationale gemeenschap in dit conflict, en de vraag over de doelstelling van de missie onbeantwoord blijven, kunnen wij niet instemmen met dit besluit.’

Van Bommel benadrukte dat de SP – ondanks het politieke meningsverschil met een meerderheid van de Kamer en het kabinet – pal staat achter de Nederlandse troepen die richting conflictgebieden vertrekken. ‘Wij wensen ze alle sterkte en geluk bij het uitoefenen van deze moeilijke taak en hopen dat zij allen in goede gezondheid weer terug zullen keren.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top