www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kabinet volgt SP: Niet langer geld verdienen met clustermunitie

19-01-2011 • De Eerste Kamer heeft gisteren het internationale verdrag tegen clustermunitie geratificeerd. Tegelijk droeg de Senaat de ministers Rosenthal en Hillen op meer actie te ondernemen tegen banken en beleggers die investeren in bedrijven die deze gruwelbommen bouwen en verhandelen.

Tot nu toe had de regering geen aandrang om een vergelijkbare opdracht van de Tweede Kamer uit te voeren. Na de confrontatie in december over de BTW oppodiumkunsten leek het kabinet echter weinig trek te hebben in een nieuwe botsing met de senaat. Dus koos het kabinet eieren voor zijn geld. Vanaf nu noemen de ministers Rosenthal en Hillen de wens van de Eerste Kamer om investeringen in clustermunitie in de ban te doen, 'ondersteuning van het regeringsbeleid'.

Arjan Vliegenthart
Arjan Vliegenthart

SP-senator Vliegenthart reageert verheugd: 'Jarenlang hebben we binnen en buiten de Kamer actie gevoerd tegen deze wapens, Krista van Velzen voorop. Ik ben blij dat nu ook alle andere partijen zeggen dat het afgelopen moet zijn met deze rotwapens. Dit laat eens te meer zien dat de Eerste Kamer in de huidige samenstelling de regering in beweging kan zetten. Een stimulans om dat ook tijdens de campagne voor het voetlicht te brengen.'

Beide bewindslieden verkozen ook een flexibele opstelling waar het gaat over de doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied. Vliegenthart: 'Wie dit soort moordtuig verbiedt, moet anderen geen vrij spel geven erin te handelen, was een breed gedragen uitgangspunt van de Eerste Kamer. Dat geldt ook voor de Amerikanen, die, net als de Russen, tot nu toe weigeren dit belangrijke verdrag te ratificeren. Waar minister Rosenthal aanvankelijk beweerde dat doorvoer van clustermunitie door NAVO-bondgenoten niet belemmerd mag worden, ook niet naar niet-NAVO-lidstaten, wist een bijna kamerbrede senaat hem en zijn collega Hillen gaande het debat te overtuigen dat zo'n houding al te passief is en er wel degelijk actief optreden van de Nederlandse regering, ook richting Amerikanen, mogelijk en nodig is. En dat was een tweede stap in de goede richting'

Minister Rosenthal sprak vol lof over het pionierswerk van voormalig Tweede Kamerlid Krista van Velzen. Zij was niet alleen nationaal maar ook internationaal één van de voortrekkers van het in de ban doen van de clustermunitie. Clustermunitie verminkt en vermoordt bovenmatig veel kinderen, vaak lang nadat de munitie uitgeworpen is. Rosenthal roemde Van Velzens inzet en sprak de hoop uit dat ook andere landen, waaronder NAVO-bondgenoot Verenigde Staten, tot ratificatie overgaan. Vliegenthart: 'Dit was voor mij een opmerkelijke, maar mijns inziens plezierige, gang van zaken.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top