www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

NAVO-plan commissie Albright kan in prullenbak

18-05-2010 • Volgens SP-buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel kan het voorstel ‘NAVO 2020’ van de commissie Albright de prullenbak in. De oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS presenteerde gisteren in Brussel een voorstel voor het nieuwe strategisch concept van de NAVO. Van Bommel is blij dat er wordt gediscussieerd over de taken van de NAVO maar stelt vast dat met dit voorstel slechts de gegroeide NAVO-praktijk van de laatste tien jaar wordt vastgelegd. “Daarbij ligt de oorlog in Afghanistan de NAVO als een steen op de maag, maar dat wordt niet hardop gezegd. Tevens worden er geen doorbraken voorgesteld in de richting van versterking van de internationale rechtsorde in de vorm van de VN en blijft de nucleaire strategie ongewijzigd” aldus het Kamerlid.

Harry vab BommelDe commissie Albright beschrijft de oorlog in Afghanistan als een voorbeeld van de wijze waarop moet worden samengewerkt tussen de NAVO-landen en andere militaire partners, zoals Australië, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. “Over de problemen van de oorlog zelf wordt niets gezegd. Het voorstel biedt geen breuk met het verleden of een visie op internationale samenwerking tot 2020. Het voorstel is daarom een gemiste kans om de NAVO echt aan te passen aan de veranderde wereld. Zolang de oorlog in Afghanistan niet is afgelopen en de NAVO daar blijft vechten, kan geen uitvoerbaar plan voor de NAVO tot 2020 worden opgesteld” zo meent Van Bommel.

In ‘NAVO 2020’ wordt het Amerikaanse raketschild omarmd maar blijft onduidelijk hoe deze kostbare plannen moeten worden gefinancierd. Ook ontbreekt een visie op de omvorming van het bondgenootschap tot een organisatie die zich richt op versterking en verbetering van de VN. De deskundigen uit de commissie Albright lijken zich bewust van de hachelijke financiële situatie van de NAVO-lidstaten maar doen geen bezuinigingsvoorstellen. In haar verkiezingsprogramma pleit de SP zelf voor een bezuiniging op defensie van ruim 2 miljard euro. 

In de komende maanden worden de debatten gevoerd om tot een concept te komen dat een breed draagvlak heeft. Van Bommel: ”Voor de SP staat als een paal boven water dat de discussie in Nederland in de komende maanden moet worden voortgezet. Daarbij gaat het om de toekomst van de NAVO aan de hand van het beëindigen van de oorlog in Afghanistan, ontwapening in Europa en bezuinigingen op Defensie”.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top