www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Harry van Bommel naast Joel Voordewindt (CU) Harry van Bommel naast Joel Voordewindt (CU) / foto's Maurice Boyer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Vrede bewaken kan zonder bommenwerpers en oorlogsschepen'

05-05-2010 • Harry van Bommel was vandaag aanwezig bij het bevrijdingsfestival in Wageningen waar tienduizenden mensen op afkwamen. Hij nam daar onder meer met Femke Halsema (GL) deel aan politieke debatten over vrijheid en de rol van de Nederlandse krijgsmacht daarbij. Van Bommel betoogde dat Nederland ook na bezuinigingen op defensie een belangrijke rol kan blijven spelen bij vraagstukken van vrede en veiligheid. “Nederland moet juist bezuinigen op het offensieve deel van de krijgsmacht. We moeten geen nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen en kunnen ook een deel van de Marine afschaffen. Voor vredebewarende taken heb je geen bommenwerpers en oorlogsschepen nodig” aldus het Kamerlid. Hij kwam daarmee lijnrecht te staan tegenover staatssecretaris Jack de Vries (CDA) die defensie wil ontzien bij de komende bezuinigingen.

In de middag nam Van Bommel deel aan een debat over Afghanistan. Hij ging daarbij in op de draai die PvdA-lijsttrekker Job Cohen vorige week maakte over het sturen van Nederlandse militairen naar Afghanistan. Nadat een week eerder de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een soortgelijk voorstel van GroenLinks en D66 had verworpen ging Cohen in een tv-debat alsnog akkoord met dit voorstel. De verschillende partijen werden het wel eens over de noodzaak van meer ontwikkeling van Afghanistan en het betrekken van alle partijen, inclusief de Taliban, bij het bereiken van een politieke oplossing voor het conflict.

Harry van Bommel

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top