www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Poppe wil duidelijkheid over gebruik PX-10 bij Defensie

12-12-2008 • SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe wil dat Defensie tot op de bodem uitzoekt welke oud-medewerkers met het levensgevaarlijke PX-10, een reinigingsmiddel voor wapens, hebben gewerkt. Sinds 1995 wordt dit middel niet meer gebruikt door Defensie, maar uit een stuk dat deze week openbaar is geworden blijkt dat Defensie al in 1980 op de hoogte was van de grote risico’s die aan het gebruik van dit middel kleven. Poppe: “Hoe kan het dat Defensiepersoneel jarenlang met levensgevaarlijk spul heeft moeten werken terwijl men de risico’s kende? Er moet snel een onderzoek komen. Er zijn mensen met ernstige gezondheidsklachten, die geen tijd hebben voor maandenlange procedures.”

Remi PoppeUit een nota die deze week openbaar werd, blijkt dat de Inspecteur Geneeskundige Dienst van de Zeemacht het ministerie van Defensie in 1980 al gewezen heeft op de levensgevaarlijke risico’s van het reinigingsmiddel PX-10. De inspecteur stelt in de nota dat het niet verantwoord is geen voorzorgsmaatregelen te treffen en dat PX-10 niet meer gebruikt zou moeten worden. Remi Poppe is hiervan geschrokken: “In antwoord op mijn eerdere Kamervragen heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat PX-10 sinds 1989 geen benzeen meer bevat, en dat het middel sinds 1995 niet meer is gebruikt. Maar als Defensie zijn personeel negen jaar met levensgevaarlijk spul heeft laten werken is dat schandalig. Deze nieuwe informatie werpt toch een heel ander licht op de kwestie.”

Naar aanleiding van eerdere vragen van de SP-fractie heeft het ministerie van Defensie al toegezegd onderzoek te laten verrichten naar de gezondheidsklachten die een gevolg zijn van het werken met PX-10, een reinigingsmiddel dat de kankerverwekkende stof benzeen bevat. Daarnaast is er een ‘informatiepunt PX-10’ geopend, maar Poppe heeft nu al klachten ontvangen over dat informatiepunt. “Een oud-defensiemedewerker die zich bij het informatiepunt meldde met ernstige neurologische klachten kreeg een bericht terug dat zijn klachten ‘niet direct’ in verband kunnen worden gebracht met PX-10 problematiek, en dat hij het maar uit moet zoeken! Dat is verbijsterend. Gezondheidsklachten moeten serieus worden genomen, bekend is dat benzeen niet alleen kankerverwekkend is maar ook het zenuwstelsel aantast. Dan kun je iemand niet zo afwimpelen, dan moet je zijn klachten serieus onderzoeken!”

De SP heeft staatssecretaris De Vries (Defensie) nogmaals om opheldering gevraagd en opgeroepen snel en zorgvuldig actie te ondernemen naar de betrokkenen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top