www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Praten met Taliban niet langer taboe

15-04-2008 • Praten met de Taliban in Afghanistan is niet langer taboe voor de Nederlandse regering. Hoewel premier Balkenende dat idee tijdens het regeringsdebat nog verre van zich wierp, deed minister Van Middelkoop dat vandaag tijdens het beleidsdebat over de defensie in de Eerste Kamer niet. Al wil hij het woord ‘onderhandelen’ liever niet gebruiken, toch ziet hij wel degelijk iets in pogingen om via het gesprek bepaalde delen van de Taliban los te weken van de harde kern en zo te zoeken naar een oplossing van het conflict. Dat zei hij in antwoord op suggesties van SP-senator Arjan Vliegenthart en diens VVD-collega Frank van Kappen. Maar het initiatief daartoe moet wel genomen worden door de Afghaanse regering, aldus Van Middelkoop.

Arjan Vliegenthart
Arjan Vliegenthart

Het was niet de enige versoepeling in de opstelling van dit kabinet, vergeleken met het vorige. Minister Verhagen erkende in hetzelfde debat dat de NAVO toe is aan een nieuw strategisch concept, waarover hij niet alleen het debat met het parlement wil aangaan. Daartoe uitgenodigd door Vliegenthart zei hij dat ‘de notie dat we over de toekomst van de NAVO ook moeten communiceren met de bevolking zeker aanwezig is.’ Maar het idee van de SP-senator om secretaris-generaal De Hoop Scheffer daartoe naar Nederland uit te nodigen, liet hij graag over aan het initiatief van het parlement.

Staatssecretaris Jack de Vries moest erkennen dat er de laatste tijd veel verloop is bij defensie. Verdwenen er verleden jaar al 1341 personeelsleden meer naar een burgerbaan dan er nieuwe manschappen werden aangetrokken, dat negatieve saldo was in de eerste twee maanden van dit jaar alleen al 480.

Op de vraag van Vliegenthart in hoeverre dat te maken heeft met de gebeurtenissen in Uruzgan, zei hij dat men bij de werving van personeel steeds vaker stuit op bezorgde familieleden, die er grote bezwaren tegen hebben dat hun kind zijn of haar leven op het spel zet door bij het leger te gaan werken. Toch denkt hij die negatieve trend het komende jaar om te kunnen buigen. En dat niet door de keuringseisen te versoepelen en ook personen met een crimineel verleden aan te nemen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top