www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

"Werkgroep Kamerleden moet problemen Spijkers oplossen"

06-03-2008 • Een werkgroep van Tweede Kamerleden moet de problemen gaan oplossen die klokkenluider Fred Spijkers nog altijd ondervindt als gevolg van zijn strijd met de overheid. Dit wil SP-Kamerlid Krista van Velzen gaan regelen omdat, ondanks alle toezegging, Spijkers nog steeds problemen heeft met onder meer de fiscus, verzekeringen, zijn pensioen en de studiefinanciering van zijn kinderen.

Toenmalig Defensiemedewerker Spijkers werd in 1984 opgedragen een weduwe voor te liegen: het zou de schuld van haar man zijn dat hij was omgekomen door een landmijnexplosie. Spijkers weigerde, omdat hij wist dat de oorzaak lag bij een ondeugdelijke mijn. Sindsdien treiterde en bedreigde Defensie hem structureel en gedurende lange tijd. Elf academici van de Universiteit van Amsterdam hebben een jaar lang onderzoek gedaan en concluderen dat ‘ministers, staatssecretarissen en hun ondergeschikten Spijkers gedurende 23 jaar het leven en de uitoefening van zijn rechten onmogelijk hebben gemaakt, omdat hij onrecht aan de kaak stelde.’

Krista van Velzen heeft jarenlang in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de zaak. Hoewel staatssecretaris Van der Knaap uiteindelijk door het stof ging en Spijkers een officieel excuus aanbood en financiële compensatie, ondervindt de klokkenluider nog altijd problemen. Zo kreeg hij – ondanks toezeggingen – een zware aanslag van de fiscus over zijn schadevergoeding. Maar ook als hij aanspraak doet op voorzieningen wordt hij niet correct behandeld. Van Velzen wil dat een werkgroep van Kamerleden de lopende problemen gaat oplossen. “Het is diep beschamend hoe met deze man werd en wordt omgesprongen als gevolg van zijn juiste handelen. Hier moet voor eens en altijd een einde aan komen. Ik wil dit graag met een aantal collega’s van andere partijen oppakken. De hele politiek heeft immers een ereschuld aan de heer Spijkers.”

Klokkenluidersfonds
De SP-fractie in de Tweede Kamer eist ook een reactie van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) op het onderzoek. Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil het nieuwe rapport ook bespreken met collega-Kamerleden van andere partijen. Onlangs kreeg hij een Kamermeerderheid achter een verzoek om klokkenluiders financieel te steunen. Ter Horst werd opgeroepen om een klokkenluidersfonds op te richten, maar zij heeft die motie terzijde geschoven. "Het gemak waarmee zij die oproep naast zich neer heeft gelegd, laat zien dat ze het probleem niet serieus neemt," constateert Van Raak. Hij hoopt dat het nieuwe onderzoek haar wakker schudt en zal het fonds opnieuw in de Kamer aan de orde stellen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top