www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Banken breken belofte over investeren in clusterbommen

09-06-2007 • SP-Kamerlid Krista van Velzen voelt zich bedrogen door ABN Amro en ING Postbank in de kwestie rond investeringen in clustermunitie. Uit onder meer onderzoek van Oxfam Novib dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat de banken nog altijd investeren in bedrijven die de omstreden wapens produceren.

Beide banken hebben de SP beloofd daar niet meer in te investeren, omwille van de desastreuze effecten op de burgerbevolking. Nu blijkt dat dit slechts window dressing was om de klanten gerust te stellen. Van Velzen: “De banken hebben ons voorgelogen.” Voor de SP zijn de aanhoudende investeringen van de ING Postbank in clustermunitie en andere controversiële wapens reden om de partijraad voor te stellen nog deze maand te beslissen het spaargeld weg te halen bij de Postbank.

Volgens Van Velzen is het hoog tijd dat het Kabinet het investeren in en produceren van dergelijke controversiële wapensystemen gaat verbieden. "Clustermunitie heeft al meer dan honderdduizend burgerslachtoffers veroorzaakt. Daar moet je niet in willen investeren. Ik heb recent een initiatiefwet ingediend om dit type munitie te verbieden. Het zou sjiek zijn als het Kabinet dit voorstel overneemt en meteen ook investeringen in clustermunitie verbiedt."

Ook investeren in landmijnen moet volgens de SP verboden worden. Van Velzen zal hiertoe een initiatiefwet indienen. Productie, bezit en gebruik zijn al meer dan tien jaar verboden, maar het staat elke Nederlander nog steeds vrij om te investeren in dit verboden wapen. Minister Bos weigert maatregelen te nemen om dit soort dodelijke investeringen aan te pakken.

De SP voerde in 2002 actie tegen ABN Amro toen bleek dat zij investeringen deed in een Brits onderhoudsbedrijf voor clustermunitie, Insys. Na acties van de SP voor bankfilialen en op de aandeelhoudersvergadering meldde bestuursvoorzitter Rijkman Groenink in 2004 dat ABN Amro zich definitief terug had getrokken uit Insys. ABN Amro blijkt nu te investeren in 3 clustermunitie producerende bedrijven. In 2004 richtte de SP haar pijlen op de ING Postbank, die bleek te investeren in onder andere landmijnen en clusterbommen. Tijdens een aandeelhoudersvergadering zei bestuursvoorzitter Kist: "De onderneming is zo groot, geef ons de kans om het uit te zoeken. Als het zo is maken we er een einde aan." In 2005 meldde ING dat ze zich terug zou trekken uit de productie van controversiële wapens als anti-persoonsmijnen, clustermunitie, uraniumwapens en atoomwapens. Ook zou de bank zich in de toekomst onthouden van nieuwe investeringen in wapenbedrijven. De ING Postbank blijkt nu te investeren in 10 clustermunitie producerende bedrijven.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top